Formele openbare raadpleging met betrekking tot de ontwerpvoorstellen voor de contracten van aanbieders van balanceringsdiensten (de BSP-contracten)

Thema

De Europese Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor Elektriciteitsbalancering (hierna ‘EBGL’ genoemd) legt de transmissienetbeheerder op om 6 maanden na de inwerkingtreding van de verordening de voorwaarden en modaliteiten voor de aanbieders van balanceringsdiensten (Balancing Service Providers – ‘BSP’) in te dienen bij de relevante regulerende instanties.

Achtergrond informatie

In navolging van artikel 18 van de ‘EBGL’, stelde Elia als Belgische transmissienetbeheerder het ontwerpvoorstel voor de relevante contracten voor balanceringsdiensten (hierna de ‘BSP-contracten’) op, die nu aan de stakeholders worden voorgelegd voor een formele openbare raadpleging.

Aangezien de huidige algemene kaderovereenkomsten (General Framework Agreements – ‘GFA’s’) volledig overeenstemmen met de bepalingen van artikel 18 van de ‘EBGL’, stelt Elia voor dat de bestaande GFA’s gelden als de nieuwe voorwaarden en modaliteiten voor aanbieders van balanceringsdiensten (hierna ‘T&C’) zoals voorzien in de ‘EBGL’.

Om volledig in orde te zijn met de ‘EGBL’, stelt Elia echter een herstructurering van de ‘BSP-contracten’ voor, die de bovenstaande voorwaarden en modaliteiten voor aanbieders van balanceringsdiensten bevatten die in lijn zijn met de vereisten van artikel 18 van de ‘EBGL’ en die aangevuld worden door Algemene Voorwaarden. Bovendien werden enkele terminologiereferenties geïntegreerd in de nieuwe BSP-contracten en moesten bepaalde artikels herzien worden om deze aan te passen aan de vereisten voor gereguleerde documenten.

De voorgestelde structuur voor de BSP-contracten beoogt :

  1. een betere leesbaarheid en transparantie van nieuwe contracten voor aanbieders;
  2. overeenstemming met de vereisten van de ‘EBGL’, en;
  3. flexibiliteit voor toekomstige raadplegingen.

Periode van overleg

De consultatieperiode liep van 15 maart tot en met 15 mei 2018.

Wij gebruiken cookies op onze website. Door verder te surfen op deze website of door op “Aanvaarden” te klikken, geeft u aan dat u ons cookiebeleid gelezen heeft en dat u hiermee instemt.Meer info over de cookies