Formele publieke consultatie van de CRM design notes (Deel I)

Thema

Formele publieke consultatie van de CRM design notes (Deel I)

 

Achtergrond informatie

Elia start vandaag, vrijdag 13 september 2019, een formele publieke consultatie van de stakeholders over een eerste set van design notes met betrekking tot het capaciteitsvergoedingsmechanisme (Capacity Remuneration Mechanism - CRM). De volgende documenten (in het Engels) maken deel uit van deze publieke consultatie:

  • Design Note over de intermediaire prijslimiet.
  • Design note over de beschikbaarheidsvereisten en penaliteiten.
  • Definitielijst waarnaar verwezen wordt in de verschillende design notes.

Daarenboven is er ook een inleidende nota beschikbaar, waarin een overzicht wordt gegeven over de verschillende CRM design aspecten. Deze introductienota wordt louter ter info ter beschikking gesteld en maakt bijgevolg geen deel uit van de publieke consultatie. Deze nota kan gebruikt worden als leidraad voor de lezer.

De publieke consultatie wordt georganiseerd binnen het kader van de ontwikkeling en implementatie van een Belgische CRM, zoals voorzien in de wet van 4 April 2019 ter wijziging van de “Elektriciteitswet” die gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad op 22 April 2019 (“CRM Wet”).

Via deze publieke consultatie wenst Elia de marktpartijen en betrokken stakeholders zo goed mogelijk te informeren over de verschillende aspecten van het CRM-design en vraagt hierbij expliciet naar feedback bij deze voorstellen.

Consultatie periode

Via deze publieke consultatie wenst Elia de marktpartijen en betrokken stakeholders zo goed mogelijk te informeren over de verschillende aspecten van het CRM-design en vraagt hierbij expliciet naar feedback bij deze voorstellen.

De stakeholders worden daarom vriendelijk verzocht om hun commentaren en suggesties te bezorgen aan Elia binnen vier weken na start van de raadpleging. De reacties kunnen via het onderstaande formulier aan Elia worden verzonden. De feedback wordt uiterlijk op vrijdag 11 oktober 2019 om 18.00 uur verwacht.

Merk op dat Elia begin oktober 2019 een tweede openbare raadpleging zal houden met betrekking tot de overige designaspecten die binnen Elia’s bevoegdheid vallen. Ook zal in Q1/Q2 van 2020 een aanvullende raadpleging plaatsvinden over het definitieve voorstel voor de marktregels, waarin verschillende elementen van de design notes worden geïntegreerd.

In geval van verdere vragen, gelieve contact op te nemen via taskforce.CRM@elia.be.

Meer informatie over de inhoud van de TF CRM en de besproken thema’s is beschikbaar op de webpagina’s van de TF CRM.


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.