Publieke consultatie van de algemene voorwaarden voor de balanceringdiensten (T&C FCR, T&C aFRR, T&C mFRR), hersteldiensten (T&C RSP), diensten voor de regeling van de spanning en het reactief vermogen (T&C VSP), en diensten ter ondersteuning van het congestiebeheer (T&C OPA, T&C SA)

Thema

Publieke consultatie van de algemene voorwaarden voor de balanceringdiensten (T&C FCR, T&C aFRR, T&C mFRR), hersteldiensten (T&C RSP), diensten voor de regeling van de spanning en het reactief vermogen (T&C VSP), en diensten ter ondersteuning van het congestiebeheer (T&C OPA, T&C SA)

Achtergrond informatie

Elia organiseert een officiële publieke consultatie van de marktspelers omtrent de Algemene Voorwaarden die opgenomen zullen worden in verschillende overeenkomsten of voorwaarden in overeenstemming met desbetreffende Europese netcodes. De overeenkomsten (of Terms & Conditions “T&C”) waarin deze Algemene Voorwaarden zullen worden opgenomen zijn:

  • Voor de balanceringdiensten1 : Voorwaarden voor balancering voor frequentieherstelreserves met manuele activering (“T&C mFRR”), frequentieherstelreserves met automatische activering (“T&C aFRR”) en frequentiebegrenzingsreserves (“T&C FCR”) ;
  • Voor de hersteldiensten2 : Voorwaarden om op te treden als aanbieder van hersteldiensten op contractbasis (“T&C RSP”) ;
  • Voor de diensten voor de regeling van de spanning en het reactief vermogen3 : Voorwaarden voor de regeling van de spanning en het reactief vermogen (“T&C VSP”) ;
  • Voor de diensten ter ondersteuning van het congestiebeheer4 : Voorwaarden om op te treden als verantwoordelijk voor de niet-beschikbaarheidsplanning (“T&C OPA”), en programma-agent (“T&C SA”).

De Algemene Voorwaarden omvatten de bepalingen betreffende o.a. facturatie, aansprakelijkheid, vertrouwelijkheid, herziening en beëindiging. Gezien de aard van deze voorwaarden werd ervoor gekozen om deze gelijk te houden voor alle bovenvermelde diensten. Daarom wordt één publieke consultatie georganiseerd voor alle betrokken T&Cs.

De Specifieke voorwaarden van elke Terms & Conditions zullen in aparte consultaties aan de marktspelers worden voorgelegd in de komende maanden. Zo loopt deze consultatie samen met de consultatie van de T&C OPA en de T&C SA (link ). Bij elke consultatie zal er duidelijk verwezen worden naar deze Algemene voorwaarden.

1in uitvoering van artikel 18 van de Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van de richtsnoeren voor Elektriciteitsbalancering

2in uitvoering van artikel 4 van de Verordening (EU) 2017/2196 tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet

in uitvoering van artikel 234 van het Federaal Technisch Reglement van 22 april 2019

4In uitvoering van artikel 46, 49 en 52 van de Verordening (EU) 2017/1485 tot vaststelling van een netcode voor het beheer van het elektriciteitstransmissienet en in uitvoering van artikel 244 en artikels 246 tot 252 van het Federaal Technisch Reglement van 22 april 2019

Consultatie periode

Deze raadpleging, met als doel eventuele opmerkingen van de marktspelers te ontvangen, start maandag 16 september en loopt tot 16 oktober 2019.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.