Publieke raadpleging over de Voorwaarden voor de aanbieders van balanceringsdiensten voor Frequentieherstelreserves met manuele activering (mFRR)

Thema

Ter voorbereiding van de implementatie van een nieuw ontwerp voor de mFRR-balanceringsdienst en in antwoord op het verzoek tot wijziging van de CREG met betrekking tot het voorstel van de Voorwaarden voor de aanbieders van balanceringsdiensten voor Frequentieherstelreserves met manuele activering (mFRR) ("T&C BSP mFRR") dat Elia in juni 2018 bij de CREG heeft ingediend, lanceert Elia een publieke raadpleging over de nieuwe versie van de T&C BSP mFRR.

Context

Elia stelt een nieuw ontwerp voor de mFRR-balanceringsdienst voor met een inwerkingtreding in februari 2020. Bijgevolg moet het voorstel van Elia voor de T&C BSP mFRR met inbegrip van het contract tussen Elia en de aanbieders van balanceringsdiensten worden aangepast.

In uitvoering van artikel 10 van de Verordening (EU) 2017/2195 van 23 november 2017 tot vaststelling van een richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering ("EBGL"), organiseert Elia een formele publieke raadpleging over een nieuw voorstel van de T&C BSP mFRR. Het contract tussen Elia en de BSP weerspiegelt de door Elia voorgestelde ontwerpwijzigingen om te evolueren naar een mFRR-dienst met een dagelijkse aankoop van mFRR-balanceringscapaciteit door Elia, een vergoeding voor energie op basis van een paid-as-cleared vergoedingsmechanisme, en wijzigingen in de kenmerken van het mFRR Flex-product. De structuur van de T&C werd ook aangepast om de specifieke voorwaarden van de verschillende producten in één enkel contract te integreren. Al deze wijzigingen werden voorgesteld en besproken met de marktpartijen tijdens workshops en vergaderingen van de WG balancing in 2019.

Noteer dat deze T&C BSP mFRR ook een hoofdstuk bevat met betrekking tot de algemene voorwaarden die gelden voor alle ondersteunende diensten. Deze algemene voorwaarden worden momenteel afzonderlijk geraadpleegd tot 16 oktober 2019, en dus niet in het kader van deze raadpleging. Meer informatie vindt u op de raadplegingswebpagina. 

Elia deelt eveneens een informatieve nota ter ondersteuning van de raadpleging van het voorstel voor de T&C BSP mFRR waarin de redenen voor de wijzigingen worden toegelicht. Deze nota geeft een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van het voorstel van Elia in juni 2018 en meer uitleg over een wijziging in het ontwerp van de penaliteit met betrekking tot het niet aanbieden van energiebiedingen in overeenstemming met de mFRR-verplichting.

In parallel met deze raadpleging organiseert Elia ook een raadpleging over de voorstellen met betrekking tot de operationele overeenkomst voor het LFC-blok (met inbegrip van de methodologie om de reservecapaciteit van Elia op aFRR en mFRR te bepalen) en de methodologie om de balanceringscapaciteit in Elia’s LFC-blok te bepalen. Deze twee raadplegingen houden verband met elkaar, aangezien deze documenten een dynamische dagelijkse dimensionering van de mFRR-behoeften en de mFRR-balanceringscapaciteit zullen vergemakkelijken. De desbetreffende artikelen zullen tegelijkertijd met de T&C BSP mFRR in werking treden.

Volgende week zal Elia ook een nieuw voorstel voor de Marktwerkingsregels voor de compensatie van de kwartuuronevenwichten (“Balanceringsregels”) delen ter consultatie met de nodige overeenstemmende aanpassingen.

Periode

Elia nodigt de belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren over de geraadpleegde documenten tijdens de raadplegingsperiode van vrijdag 4 oktober tot maandag 4 november 2019.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.