Publieke consultatie betreffende Elia’s voorstel van procedure tot eenzijdige opzegging van de aanwijzing als toegangshouder en/of evenwichtsverantwoordelijke

Thema

Elia organiseert een publieke consultatie over haar voorstel van procedure tot eenzijdige opzegging van de aanwijzing als toegangshouder en/of evenwichtsverantwoordelijke conform artikel 198 van het Federaal Technisch Reglement.

De nota, die ter consultatie voorligt, werd reeds informeel met de marktpartijen besproken tijdens verschillende vergaderingen van de Werkgroep Belgian Grid.

Achtergrondinformatie

Elia heeft, conform artikel 198 van het Federaal Technisch Reglement (FTR) van 22 april 2019, de verplichting om binnen de twaalf maanden na de publicatie van het FTR een procedure voor de eenzijdige opzegging van de aanwijzing als toegangshouder en/of evenwichtsverantwoordelijke uit te werken. Deze procedure voor eenzijdige opzegging, is beter gekend als de drop-off procedure.

Het voorstel van procedure dewelke werd uitgewerkt door Elia gaat uit van de verplichting zoals gedefinieerd in het FTR en zoekt een goed evenwicht tussen de verschillende standpunten en belangen van alle marktpartijen.

Het is belangrijk om te vermelden dat deze verplichting enkel is opgenomen in het FTR. Dergelijke verplichting is momenteel niet voorzien in de Technische Reglementen op regionaal niveau, wat bijgevolg impliceert dat de drop-off procedure enkel van toepassing kan zijn op netgebruikers aangesloten op federaal niveau.

Het voorwerp van deze publieke consultatie betreft het voorstel van de drop-off procedure (en de principes waarop deze is gebaseerd) en hoe deze procedure in een tweede fase kan worden geïntegreerd in het Toegangscontract, hetgeen zal worden herzien in de tweede helft van 2020.

Consultatieperiode

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op het voor raadpleging voorgelegde document.

De consultatieperiode loopt van 10 juni tot en met 10 juli 2020.

Na de consultatieperiode verzamelt Elia alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen. Elia zal deze opmerkingen analyseren en integreren in een consultatierapport samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktdeelnemers (inclusief namen) publiceren op de website, behalve als expliciet werd vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd.

Antwoordformulier

Gelieve via het online formulier te reageren op deze publieke consultatie:

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.