Publieke consultatie over de impact van de Belgische regelzone op Deterministische Frequentie Variaties in Europa

Thema

Elia organiseert een publieke consultatie over de studie met betrekking tot het verlagen van de bijdrage van de Belgische regelzone tot Deterministische Frequentie Variaties in Europa.

Achtergrond informatie

Elia voert een studie uit met betrekking tot de rol van de Belgische Regelzone in de deterministische frequentie-afwijkingen (‘DFDs’ in het Engels) die geobserveerd worden binnen de synchrone zone Continentaal Europa en waarvan de frequentie en grootteorde stijgt. De studie bevat een analyse van de belangrijkste huidige en mogelijke toekomstige oorzaken alsook van de mogelijke opties om de bijdrage van België aan de Europese deterministische frequentie-afwijkingen te beperken. Indien geen enkele actie ondernomen wordt in continentaal Europa teneinde de verslechtering van de DFD problematiek een halt toe te roepen, leidt dit tot volgende risico’s

  • overbelasting van hoogspanningslijnen bij uurwisseling
  • een gebruik van de FCR reserves voor een ander doeleinde (namelijk voor de DFD) dan deze waarvoor ze normaal bedoeld zijn (stabiliseren van de frequentie naar aanleiding van een incident) met als gevolg de onmogelijkheid de frequentie te stabiliseren bij het simultaan voorkomen van beide gebeurtenissen
  • een tragere reactie van het systeem op frequentieschommelingen gedurende DFD met als gevolg een verhoogd risico op ontkoppeling van productie eenheden.

Teneinde steeds een adequate frequentie(regeling) te garanderen, worden, in het kader van de operationele samenwerking tussen netbeheerders in continentaal Europa, nieuwe, strengere kwaliteitscriteria afgesproken die iedere netbeheerder dient na te leven en die beter rekening houden met de problematiek van DFD.

Bij het niet naleven van deze criteria zal een netbeheerder maatregelen moeten voorstellen ten einde in de toekomst wel aan de criteria te kunnen voldoen. In afwezigheid van overtuigende en doeltreffende maatregelen, zal een netbeheerder meer FCR moeten contracteren om het kwaliteitstekort op te vangen (wat een maatschappelijke kost met zich mee brengt).

Op vraag van de regulator CREG houdt Elia een publieke consultatie over de inhoud van het rapport om rekening te houden met de meningen en de opmerkingen van de Stakeholders.

Consultatie periode

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op het voor raadpleging voorgelegde document, dit tijdens de consultatieperiode die loopt van 1 juli tot en met 31 augustus 2020.

Na de consultatieperiode verzamelt Elia alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen. Elia zal deze opmerkingen analyseren en integreren in een consultatierapport samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktdeelnemers (inclusief namen) publiceren op de website, behalve als expliciet werd vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd.


Formulier

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.