Publieke consultatie over de methodologie voor "Smart Testing"

Onderwerp

Elia start een openbare raadpleging over het voorstel van de methodologie voor "Smart Testing", die als doel heeft de beschikbaarheid van reserves beter te testen en bijgevolg het aantal tests te verminderen.
Deze studie omvat:

  • een overzicht van het huidige kader en een analyse van de belangrijkste factoren achter het aantal uit te voeren beschikbaarheidstests;
  • de methodologie voor Smart Testing, met inbegrip van de leidende beginselen, praktische aspecten en de nieuwe regels voor het uitvoeren van beschikbaarheidstests.

Elia publiceert en verspreidt dit studierapport om de standpunten van de stakeholders over de studie in het algemeen te verzamelen en implementatieaanpak. De feedback van de stakeholders dient als input ter finalisatie van de studie.
Elia zal het finale studierapport ten laatste op 23 december 2020 publiceren.

Context

De beoordeling van de beschikbaarheid van de reserves is een wettelijke en contractuele verplichting van Elia. In dit verband test Elia het hele jaar door de aangekochte balanceringscapaciteit voor FCR, aFRR en mFRR om de beschikbaarheid van deze reserves te garanderen. De huidige aanpak is gebaseerd op waarnemingen uit het verleden over de betrouwbaarheid van de aangekochte diensten en op het geregistreerde succespercentage van eerdere beschikbaarheidstests.
Overeenkomstig de beslissing (B)658E/63 van de CREG van 21 november 2019 heeft Elia een stimulans gekregen voor de ontwikkeling van een of meer “Smart testing” methodologieën. Deze moeten ervoor zorgen dat de beschikbaarheidstests van FCR, aFRR en mFRR worden uitgevoerd op basis van relevante en geactualiseerde informatie die de efficiëntie van de tests zal verhogen en bijgevolg de frequentie ervan zal verlagen.

Period

Elia nodigt de stakeholders uit om tijdens de consultatieperiode van dinsdag 15 september 2020 tot en met donderdag 15 oktober 2020 opmerkingen en suggesties te geven over het geraadpleegde document via onderstaand onlineformulier.
Een workshop over deze studie is gepland op 24 september 2020 om de belangrijkste conclusies voor te stellen en een open discussie met de stakeholders aan te gaan. 

 

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.