Publieke consultatie met betrekking tot het voorstel tot wijzigen van de T&C BRP

Thema

Elia organiseert een publieke consultatie van de marktspelers met betrekking tot het voorstel tot wijziging van de voorwaarden voor evenwichtsverantwoordelijken (T&C BRP) in het kader van de implementatie van energieoverdracht voor de day-ahead en intraday markten en de verzoeken geformuleerd door de CREG en de VREG in eerdere beslissingen.

Achtergrondinformatie

De voorgestelde wijzigingen van de T&C BRP kaderen voornamelijk in de implementatie van energieoverdracht (ToE) voor de day-ahead en intraday markten. De hieraan gerelateerde wijzigingen volgen op de studie uitgevoerd in 2019 over de relevantie van een uitbreiding van het mechanisme van energieoverdracht naar de day-ahead en intraday markten en de geconsolideerde ontwerpnota geconsulteerd gedurende juli en augustus 2020.

Verder worden ook wijzigingen voorgesteld op basis van de verzoeken gemaakt door de CREG in beslissing (B)1913/2 van 27 mei 2019 en in beslissing (B)2013 van 2 december 2019, alsook de verzoeken gemaakt door de VREG in beslissing BESL-2019-23 van 27 juni 2019.

Tenslotte wordt een beperkte wijziging voorgesteld betreffende de externe handelsprogramma’s als gevolg van de evolutie naar een hogere tijdsresolutie voor producten voor intraday interzonale uitwisselingen.

De verduidelijkingsnota (explanatory note) geeft een overzicht van de voornaamste voorgestelde wijzigingen aan de T&C BRP.

De implementatie van ToE voor de day-ahead en intraday markten vergen ook een wijziging van de Regels voor de organisatie van de energieoverdracht (ToE Regels). De aanpassingen aan deToE Regels worden geconsulteerd gedurende een periode die grotendeels overlapt met de periode van de huidige consultatie.

Periode van overleg

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op het voor raadpleging voorgelegde document.

De consultatieperiode loopt van 22 oktober 2020 tot en met 22 november 2020.

Na de consultatieperiode verzamelt Elia alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen. Elia zal deze opmerkingen analyseren en integreren in een consultatierapport samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktdeelnemers (inclusief namen) publiceren op de website, behalve als expliciet werd vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.