Publieke consultatie met betrekking tot de Regels voor de organisatie van de energieoverdracht en het FSP Contract DA/ID

Thema

Elia organiseert een publieke consultatie van de marktspelers met betrekking tot het voorstel tot wijziging van de Regels voor de organisatie van de energieoverdracht en het FSP Contract DA/ID in het kader van de uitbreiding van energieoverdracht naar de day-ahead en intraday markten.

Achtergrondinformatie

De wijzigingen die worden voorgesteld in de Regels voor de organisatie van de energieoverdracht (hierna ToE Regels) hebben betrekking op de uitbreiding van het toepassingsgebied van deze regels naar de day-ahead en intraday markten. De voorgestelde wijzigingen aan de ToE Regels volgen op de studie uitgevoerd in 2019 over de relevantie van een uitbreiding van het mechanisme van energieoverdracht naar de day-ahead en intraday markten en de geconsolideerde ontwerpnota geconsulteerd gedurende juli en augustus 2020.

Naast het voorstel tot wijziging van de ToE Regels omvat deze consultatie ook een voorstel voor het zogenaamde FSP Contract DA/ID. Dit contract beschrijft de rechten en verantwoordelijkheden van Elia en de leverancier van flexibiliteitsdiensten die flexibiliteit wenst te valoriseren op de day-ahead en/of de intraday markt. Beide documenten zijn beschikbaar onderaan deze pagina.

De verduidelijkingsnota (‘explanatory note’) geeft een overzicht van de voornaamste voorgestelde wijzigingen aan de ToE Regels, alsook een overzicht van de inhoud van het FSP Contract DA/ID.

Tot slot vereist de voorgestelde wijziging van de ToE Regels ook een aanpassing van de voorwaarden voor evenwichtsverantwoordelijken (T&C BRP). De desbetreffende aanpassingen zullen worden geconsulteerd gedurende een periode die grotendeels zal overlappen met de periode van de huidige consultative.

Periode van overleg

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op de voor raadpleging voorgelegde documenten.

De consultatieperiode loopt van 19 oktober 2020 tot en met 19 november 2020.

Na de consultatieperiode stelt Elia een consultatierapport op waarin alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen geïntegreerd worden samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktdeelnemers (inclusief namen) publiceren op de website, behalve indien expliciet wordt vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd.

Formulier

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.