Openbare raadpleging over de methodologie, de basisgegevens en –scenario’s voor de studie van de bevoorradingszekerheid en de behoefte aan flexibiliteit voor het Belgische elektriciteitssysteem voor de periode 2022-2032

Thema

Elia organiseerde van vrijdag 30 oktober 2020 tot maandag 30 november 2020 een openbare raadpleging over de methodologie, de basisgegevens en de scenario's die zullen worden gebruikt in het kader van Elia’s tweejaarlijkse studie van de bevoorradingszekerheid en de behoefte aan flexibiliteit voor het Belgische elektriciteitssysteem.

Achtergrondinformatie

Deze raadpleging had tot doel om eventuele opmerkingen van marktpartijen over deze methodologie, assumpties en gegevens te ontvangen, alsook eventuele suggesties voor sensitiviteiten ten aanzien van het centrale scenario.

De consultatie bevatte een Excel document met input hypothesen voor België, evenals een PDF file met verduidelijkende slides.

De geraadpleegde documenten bestonden uit een Excel-bestand met hypothesen over inputgegevens, een PDF-document over de methodologie, een PDF-document over het "Economic Viability Assessment", een PDF-document over risicomodellering bij adequacy assessments en een PDF-document met de slides die tijdens de Task Force zijn gebruikt om de documenten voor de openbare raadpleging te presenteren.

In reactie op de openbare raadpleging ontving Elia niet-vertrouwelijke antwoorden van de volgende partijen:

 • COGEN Vlaanderen (in het Engels)
 • Belgian Offshore Platform (in het Engels)
 • CREG
 • FEBELIEC (in het Engels)
 • Greenpeace en Inter-Environnement Wallonie (in het Engels)
 • FEBEG (in het Engels)
 • ENGIE Electrabel (in het Engels)

Daarnaast werden 3 reacties ontvangen die als vertrouwelijk werden bestempeld. Deze reacties werden beantwoord met specifieke vertrouwelijke verslagen.

Naast de ontvangen reacties publiceert Elia nu ook een antwoordrapport om een antwoord te bieden op de reacties van alle marktpartijen. Dit zal ook op 08 maart 2021 aan de marktpartijen worden voorgesteld tijdens de ad hoc Task Force Adequacy & Flexibility studie.

 • Antwoordverslag (in het Engels)

Naast het antwoordverslag publiceert Elia verschillende bijlagen die in het antwoordverslag worden vermeld.

 • Studie van P. Boudt over de evaluatie van de economische leefbaarheid (in het Engels)
 • Een gebruikersgids van MeteoFrance over de klimaatjaren (in het Frans)
 • Een technisch document van MeteoFrance over de temperatuurgegevens (in het Frans)
 • Een technisch document van MeteoFrance over de interpolatie naar een constant klimaat (in het Frans)
 • Een presentatie van MeteoFrance over de klimaatjaren (in het Frans)
 • Een document van de Franse TSO RTE over de modellering van wind- en zonne-energie (in het Engels)

Periode van overleg

De raadplegingsperiode loopt van vrijdag 30 oktober 2020 tot en met maandag 30 november 2020, 18.00 uur.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.