Publieke consultatie over het voorstel om de geldigheid van de modaliteiten en voorwaarden van toepassing op de aanbieders van de regeling van het reactief vermogen en van de handhaving van de spanning, met inbegrip van de typeovereenkomst voor levering van de dienst van regeling van het reactief vermogen en van handhaving van de spanning (T&C VSP) te verlengen voor de contractuele periode 2022

Thema

Elia organiseert een publieke consultatie over het voorstel om de geldigheid van de modaliteiten en voorwaarden van toepassing op de aanbieders van regeling van het reactief vermogen en van de handhaving van de spanning met inbegrip van de typeovereenkomst voor levering van de dienst van regeling van het reactief vermogen en van handhaving van de spanning (T&C VSP) te verlengen voor de contractuele periode 2022. Deze verlenging houdt in dat de geldigheidsdatum van de typeovereenkomst in de huidige versie van de T&C VSP wordt gewijzigd.

Achtergrondinformatie

Elia heeft een eerste versie van de T&C VSP ter goedkeuring van de CREG ingediend in april 2020. Deze versie werd door de CREG goedgekeurd voor een periode van 1 jaar, d.w.z. voor de contractuele periode 2021. 

Na overleg met de CREG stelt Elia voor om de geldigheid van de T&C VSP te verlengen voor de contractuele periode 2022, wat inhoudt:

  • het organiseren van de volgende aanbesteding voor de dienst van regeling van het reactief vermogen en van de handhaving van de spanning voor de contractuele periode 2022 op basis van de T&C VSP die vandaag in werking zijn, en
  • een herziening voor de contractuele periode 2023, waarin alle ontwikkelingen in verband met deze dienst worden samengebracht in een geconsolideerde versie van de T&C VSP.

Op die manier is het mogelijk om rekening te kunnen houden met ervaringen opgedaan in de loop van 2021 over de toepassing van het nieuwe design voor deze dienst, en met de opmerkingen van marktactoren over het grote aantal wijzigingen van gereguleerde documenten en de bijbehorende openbare raadplegingen die voor 2021 zijn gepland. De opgedane ervaring zal het ook mogelijk maken om beter in te spelen op de opmerkingen van de CREG bij haar goedkeuringsbeslissing over de huidige versie van de T&C VSP.  

De volledige uitvoering van de beoogde design van de dienst van regeling van het reactief vermogen en van de handhaving van de spanning vereist ook een wijziging van het wettelijke kader (artikel 12 quinquies van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt). Elia hoopt hiermee de ontwikkelingen die met een dergelijke wijziging van het wettelijke kader samengaan, te kunnen opnemen in de geconsolideerde versie van deze T&C VSP gepland voor de contractuele periode 2023.

Aangezien de goedkeuringsbeslissing van de CREG betreffende de huidige T&C VSP uitdrukkelijk geldig is voor de contractuele periode 2021, vereist de toepassing van deze T&C VSP voor de contractuele periode 2022 een nieuwe beslissing van de CREG, met een voorafgaande publieke consultatie.

Consultatieperiode 

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op het voor raadpleging voorgelegde voorstel. 

De consultatieperiode loopt van dinsdag 2 februari tot en met maandag 22 februari. Het voorstel van Elia wordt aan de marktspelers voorgesteld tijdens de vergaderingen van de Working Group Balancing van 29 januari 2021 en de Working Group Belgian Grid van 10 februari 2021.

Na de consultatieperiode verzamelt Elia alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen. Elia zal deze opmerkingen analyseren en integreren in een consultatierapport samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktdeelnemers (inclusief namen) publiceren op de website, behalve als expliciet werd vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd. 

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.