Publieke consultatie met betrekking tot het voorstel tot wijzigen van de T&C BRP

Thema

Elia organiseert een publieke consultatie van de marktspelers met betrekking tot het voorstel tot wijziging van de voorwaarden voor evenwichtsverantwoordelijken (T&C BRP) in het kader van de implementatie van de progressieve versoepeling van de evenwichtsverplichting van de BRPs in Day-ahead.

Context

De voorgestelde wijzigingen van de T&C BRP kaderen voornamelijk in de implementatie van de progressieve versoepeling van de evenwichtsverplichting van de BRPs in Day-ahead. De hieraan gerelateerde wijzigingen volgen op de studie uitgevoerd in 2020 over de relevantie van de Day-ahead evenwichtsverplichting van de BRPs. Deze studie werd in september en oktober 2020 geconsulteerd en zij werd afgesloten met de publicatie van een finaal rapport waarin Elia de progressieve afschaffing van de Day-ahead evenwichtsverplichting van de BRPs aanbeval. Er werd een gedetailleerd plan voorgesteld voor de implementatie van de versoepeling van deze evenwichtsverplichting. De voorgestelde wijzigingen in de BRP T&C zijn in overeenstemming met dit implementatieplan, dat met de markt werd besproken tijdens de vergadering van de Werkgroep Balancing op 6 mei 2021.

Verder worden wijzigingen voorgesteld in de beschrijving van de notificaties die aan de BRP worden gestuurd in geval van mFRR-activatie van DPpg-leveringspunten die zich in de Evenwichtsperimeter van de BRP bevinden, om te zorgen voor coherentie tussen deze beschrijving en de in het kader van de aansluiting op het Europese MARI-platform geplande evolutie van de notificatietermijnen.

Ten slotte worden in het BRP-contract diverse kleine correcties voorgesteld. 

De verduidelijkingsnota (explanatory note) geeft een overzicht van de belangrijkste voorgestelde wijzigingen in de BRP T&C.

 

Periode van overleg

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op het voor raadpleging voorgelegde document via het onlineformulier tijdens de consultatieperiode van 15 juni 2021 tot 15 juli 2021.

Na de consultatieperiode verzamelt Elia alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen. Elia zal deze opmerkingen analyseren en integreren in een consultatierapport samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktdeelnemers (inclusief namen) publiceren op de website, behalve als expliciet werd vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd. Ten slotte zal Elia bij de bevoegde regulerende instanties een definitief voorstel indienen om de T&C BRP te wijzigen.  

  • Documenten voor consultatie
  • Stakeholders
  • Raadplegingsverslag
  • Geactualiseerde documenten
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.