Publieke raadpleging met betrekking tot een voorstel tot aanpassing van de operationele overeenkomst voor het LFC-blok van Elia

Thema

Elia organiseert een publieke raadpleging betreffende de aanpassing van de operationele overeenkomst voor het LFC-blok van Elia met betrekking tot de methodologieën en regels voor het balanceren van de Belgische regelzone.

Context

In lijn met Artikel 228 van het Federaal Technisch Reglement specificeert de operationele overeenkomst voor het LFC-blok de dimensioneringsregels voor de ‘Frequentieherstelreserves’ of 'FRR' (ook wel aangeduid als aFRR en mFRR) en de methodes voor het vervullen van de verplichtingen betreffende het balanceren van de Belgische regelzone. De voorgestelde aanpassingen betreffen de:

  • aanpassing en aanvulling van het kader betreffende uitzonderlijke balanceringsmaatregelen zijnde de maatregelen om de FRCE te verminderen, de procedure voor uitgeputte FRR en de escalatieprocedure.
  • aanpassing van de methode voor het voorspellen van de richting van de stroom op Nemo Link, zoals gebruikt in de dimensioneringemethode voor FRR;
  • een aanpassing van de volledige activeringstijd voor mFRR van 15.0 naar 12.5 minuten.

Na goedkeuring door de CREG zullen de aanpassingen in werking treden zoals beschreven in het voorstel. Noteer dat enkel het Voorstel tot aanpassing van de operationele overeenkomst voor het LFC-blok het onderwerp is van de consultatie. De verklarende nota van het document, alsook het hoofddocument met aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de vorige versie worden ter informatie gepubliceerd.

Periode

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op het voor publieke consultatie voorgelegde document. De consultatieperiode loopt van 15 juni tot en met 15 juli 2021.

Na de consultatieperiode verzamelt Elia alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen. Elia zal deze opmerkingen analyseren en integreren in een consultatierapport samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktdeelnemers (inclusief namen) publiceren op de website, behalve als expliciet werd vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd. Nadien zal het de operationele overeenkomst voor het LFC-blok ter goedkeuring worden voorgelegd aan de CREG.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Kristof.DeVos@Elia.be

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.