Publieke consultatie over de studie over de aanwijzing van meerdere evenwichtsverantwoordelijken (BRP's) op een toegangspunt

Thema

Elia organiseert een publieke consultatie over de studie over de aanwijzing van meerdere evenwichtsverantwoordelijken (BRP's) op een toegangspunt. Deze studie heeft tot doel de bestaande schema’s voor de aanwijzing van meerdere BRP's op een toegangspunt te analyseren en verbeteringen en/of nieuwe schema’s voor te stellen.

De studie bevat:

  • Een beschrijving van het huidige kader betreffende de BRP-verantwoordelijkheden en van de bestaande mogelijkheden om meer dan één BRP op een toegangspunt aan te wijzen. De huidige beperkingen van deze schema’s worden in de studie geanalyseerd.
  • Een beschrijving van de behoefte aan verbetering van de schema’s die de aanwijzing van meerdere BRP's op een toegangspunt mogelijk maken.
  • Op basis van de input van marktpartijen (die in de studie is samengevat), de vereisten voor het definiëren van een nieuwe oplossing voor de aanwijzing van meerdere BRP's op een toegangspunt
  • Het designvoorstel van een nieuw schema dat de aanwijzing van meerdere BRP's op een toegangspunt mogelijk maakt en dat de marktpartijen extra flexibiliteit biedt.
 

Achtergrondinformatie

Elke netgebruiker die op het Elia-net is aangesloten, heeft toegang tot het Elia-net op voorwaarde dat zijn toegangspunt geregistreerd is in de evenwichtsperimeter van een BRP, zodat de afname/injectie gemeten op het niveau van dit toegangspunt naar behoren toegewezen wordt aan een BRP. In de praktijk moet de Toegangshouder (Access Contract Holder, ACH) van het toegangspunt in zijn toegangscontract een evenwichtsverantwoordelijke (Balance Responsible Party, BRP) aanwijzen die verantwoordelijk zal zijn voor dat toegangspunt. Het huidige toegangscontract bevat verschillende bijlagen die het mogelijk maken om de evenwichtsverantwoordelijkheid voor een toegangspunt te delen door meer dan één BRP aan te wijzen die verantwoordelijk is voor dit toegangspunt.

In de loop der jaren heeft Elia ervaren dat deze schema’s beperkingen inhouden voor de aanwijzing van meer dan één BRP op een toegangspunt. Aangezien deze schema’s eerder voor specifieke situaties werden ontwikkeld, komen zij wellicht niet voldoende tegemoet aan alle potentiële behoeften van de marktpartijen. In de praktijk moet er meer flexibiliteit komen in de mogelijkheden om de evenwichtsverantwoordelijkheid op een toegangspunt te splitsen.

Bovendien moet bij de herziening van deze schema’s ook rekening worden gehouden met de ontwikkeling van het design van de elektriciteitsmarkt. Met name het effect van de toekomstige opsplitsing van de marktrollen (Scheduling Agent (SA), Outage Planning Agent (OPA), Balance Responsible Party (BRP), Balancing Service Provider (BSP)) moet worden beoordeeld.  

Consultatieperiode 

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op het voor raadpleging voorgelegde voorstel. 

De consultatieperiode loopt van donderdag 15 juli tot en met maandag 6 september 2021 inbegrepen. Het voorstel van Elia werd aan de marktspelers voorgesteld tijdens een specifieke workshop op 9 juni 2021.

Na de consultatieperiode verzamelt Elia alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen. Elia zal deze opmerkingen analyseren en integreren in een consultatierapport samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktdeelnemers (inclusief namen) publiceren op de website, behalve als expliciet werd vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.