Publieke consultatie met betrekking tot de studie over baseline methodologieën

Thema

Elia organiseert een publieke consultatie over de studie handelend over baseline methodologieën. 
Deze studie beoogt de doeltreffendheid van de huidige baseline methodologieën te evalueren alsook de mogelijkheden voor verbeteringen te analyseren. Deze studie omvat:

  • Een analyse van de goede gebruiken betreffende baseline methodologieën;
  • Een beoordeling van de doeltreffendheid van verschillende types van baseline methodologieën voor ieder van de producten binnen het toepassingsgebied van de studie;
  • Een analyse van de nood en de mogelijkheden voor het toevoegen van nieuwe baseline methodologieën;
  • Een analyse van de implementatie impact van de voorgestelde mogelijkheden voor verbetering.
 

Achtergrondinformatie

Elia heeft in de laatste jaren de toegang tot de markt mogelijk gemaakt voor verschillende technologieën waaronder actieve vraagsturing, gedecentraliseerde opslag en productie. In dat licht heeft Elia baseline methodologieën ontwikkeld, d.w.z. methodologieën om een inschatting te maken van de afname/injectie die zou zijn waargenomen op een bepaald leveringspunt indien er geen activatie van flexibiliteit zou hebben plaats gevonden. Deze baseline methodologieën worden als dusdanig gebruikt om het volume aan werkelijk geleverde flexibiliteit op een bepaald leveringspunt te berekenen, en worden gebruikt als onderdeel van:

  • De activatie en beschikbaarheidscontrole van het betrokken product; en
  • Het mechanisme voor energieoverdracht (indien van toepassing).

De huidige baseline methodologieën zijn pragmatisch gekozen en vaak op basis van voorstellen van marktpartijen, met het idee dat de keuze van baseline methodologieën later zou kunnen geherevalueerd worden. 
In deze context is het doel van de studie de doeltreffendheid van de bestaande baseline methodologieën te beoordelen en eventuele mogelijkheden voor verbeteringen aan de huidige baseline methodologieën of toevoegingen van nieuwe baseline methodologieën te identificeren en voor te stellen.

Periode van overleg

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op de voor raadpleging voorgelegde documenten.  

De consultatieperiode loopt van 27 september 2021 tot en met 25 oktober 2021.
 
Na de consultatieperiode stelt Elia een consultatierapport op waarin alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen geïntegreerd worden samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktdeelnemers (inclusief namen) publiceren op de website, behalve indien expliciet wordt vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd.

Antwoordformulier

 
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.