Aanpassing van de α parameter in het tarief voor het behoud en herstel van het residuele evenwicht van de individuele toegangsverantwoordelijke

Thema

Elia organiseert een openbare raadpleging over de aanpassing van de α-parameter in het tarief voor het behoud en het herstel van het residuele evenwicht van de individuele toegangsverantwoordelijke. Elia stelt voor om zo snel mogelijk in 2022 een kalibratieparameter in te voeren die de α-parameter afzwakt tijdens periodes met een verhoogde marginale incrementele (MIP) of degressieve prijs (MDP).

Achtergrondinformatie

In het vierde kwartaal van 2021 zijn Elia en de belanghebbenden betrokken in workshops en bilaterale vergaderingen om de hoge kosten van de systeemonevenwichtigheden en mogelijke mitigatiemaatregelen te bespreken. Tijdens de workshop van 11 oktober hebben de belanghebbenden gewezen op de grote bijdrage van de α-parameter in de totale kosten van de systeemonevenwichtigheden. Verscheidene belanghebbenden verzochten om een evaluatie en mogelijke herziening (of zelfs opschorting) van de α-parameter.

Naar aanleiding van haar evaluatie van de α-parameter wil Elia de markt raadplegen over een voorstel voor een herkalibratie van de α-parameter. Gezien de huidige context op de energiemarkt, met hoge prijzen voor systeemonevenwichten, heeft Elia zich gericht op een oplossing die op korte termijn kan worden geïmplementeerd om het effect voor de marktpartijen zo groot mogelijk te maken. Tijdens de consultatieperiode is ook een workshop met de belanghebbenden gepland om het voorstel te presenteren en te bespreken.

Consultatieperiode

Elia nodigt alle belanghebbenden uit hun opmerkingen en suggesties te formuleren op het voor raadpleging voorgelegde document kenbaar te maken.

De raadplegingsperiode loopt van 3 december 2021 tot 17 december 2021.

Na de consultatieperiode verzamelt Elia alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen. Elia zal deze opmerkingen analyseren en integreren in een consultatierapport samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktpartijen (inclusief namen) publiceren op Elia’s website, tenzij expliciet wordt vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.