Publieke consultatie over het voorstel tot wijziging van de T&C BSP aFRR

Thema

Vandaag lanceert Elia een publieke consultatie over het voorstel tot wijziging van de T&C BSP aFRR in de context van de nieuwe aFRR capaciteit- en energiedesigns.
 

Achtergrondinformatie

De aansluiting op het Europese platform voor de uitwisseling van aFRR balanceringsenergie, bekend als het PICASSO-project, vereist een evolutie van het lokale aFRR energiedesign. De gelegenheid wordt aangegrepen om enkele verdere evoluties door te voeren die niet rechtstreeks verband houden met de aansluiting op PICASSO, namelijk verbeteringen die geschikt bleken na de uitvoering van het vorig design en afstemmingen met het mFRR design. 

Daarnaast heeft Elia, naar aanleiding van goedkeuring van de laatste T&C BSP aFRR, in samenwerking met de marktpartijen en met de CREG een nieuw aFRR-capaciteit design voorgesteld.   

Dit wijzigingsvoorstel beoogt de implementatie van deze evoluties in de aFRR energie- en capaciteitsdesign.

Naast het voorstel tot wijziging van het T&C BSP aFRR worden ter informatie de volgende documenten bijgevoegd:

  • Een versie van het BSP Contract aFRR zonder track changes na de go-live stap 1, zoals beschreven in het implementatieplan van het voorstel tot wijziging
  • Een versie van het BSP Contract aFRR zonder track changes na de go-live stap 2, zoals beschreven in het implementatieplan van het voorstel tot wijziging 
  • Een versie van het BSP Contract aFRR met track changes, met een onderscheid tussen de wijzigingen die in stap 1 van kracht worden en de wijzigingen die in stap 2 van kracht worden.

Consultatieperiode

Elia nodigt de stakeholders uit om hun opmerkingen en suggesties over het ter raadpleging voorgelegde document in te dienen.

De raadplegingsperiode loopt van 8 december 2021 tot 18 januari 2022.

Na de consultatieperiode zal Elia alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen verzamelen. Elia zal deze opmerkingen analyseren en integreren in een consultatierapport, samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktpartijen (inclusief de namen) op de website publiceren, tenzij expliciet wordt vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd.

  • Document(en) voor consultatie
  • Stakeholders
  • Raadplegingsverslag
  • Gectualiseerde documenten
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.