Publieke raadpleging betreffende de marktwerkingsregels voor de compensatie van kwartuuronevenwichten ("Balanceringsregels")

Thema

In anticipatie van de goedkeuring en de inwerkingtreding van de T&C BSP FCR en de T&C BSP aFRR lanceert Elia een publieke raadpleging betreffende de regels voor de marktwerking voor de compensatie van kwartuuronevenwichten (ook "Balanceringsregels" genoemd).

Achtergrondinformatie

De aansluiting op het Europese platform voor de uitwisseling van aFRR balanceringsenergie, bekend als het PICASSO-project, vereist een evolutie van het lokale aFRR energiedesign. Deze evolutie van het design moet worden vertaald in de T&C BSP aFRR en in de Balanceringsregels.

Het voorstel tot wijziging van de T&C BSP aFRR wordt publiek geconsulteerd tussen 8 december 2021 en 18 januari 2022 (zie link). 

In overeenstemming met artikel 200 van het federale Technisch Reglement van 22 april 2019 lanceert Elia een publieke consultatie over de voorgestelde wijzigingen in de Balanceringsregels. De belangrijkste wijzigingen in de Balanceringsregels hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

  • De interacties met het aFFR-Platform voor de selectie van de aFRR-energiebiedingen en de fallback-situaties
  • De berekening van het Systeemonbalans
  • De berekening van de onbalansprijs
  • De publicaties op de Elia-website
  • De rapportering aan de CREG

In de informatieve nota ter ondersteuning van de raadpleging wordt nader ingegaan op de evolutie van de berekening van het Systeemonbalans en van de onbalansprijs.

Periode van overleg

Elia nodigt de stakeholders uit om hun opmerkingen en suggesties over het ter raadpleging voorgelegde document in te dienen.

De raadplegingsperiode loopt van 23 december 2021 tot 2 februari 2022.

Na de consultatieperiode zal Elia alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen verzamelen. Elia zal deze opmerkingen analyseren en integreren in een consultatierapport, samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktpartijen (inclusief de namen) op de website publiceren, tenzij expliciet wordt vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd.

Antwoordformulier

Gelieve via het online formulier te reageren op deze publieke consultatie:


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.