Publieke consultatie betreffende de herziening van het Toegangscontract

Thema

Elia organiseert een publieke consultatie omtrent de herziening van het Toegangscontract in lijn met het Federaal Technisch Reglement (FTR), meer bepaald met betrekking tot de daarin opgenomen bepalingen inzake het Toegangscontract (artikel 191 FTR) en de verplichting tot het definiëren van een procedure voor de éénzijdige beëindiging van de aanduidingen van de toegangshouder en evenwichtsverantwoordelijke (artikel 198 FTR).

Update

Bij deze wensen we u informeren van het feit dat, op vraag van een aantal regulatoren omwille van transparantie, de nieuwe versie van het Toegangscontract opnieuw geconsulteerd dient te worden.
 

Achtergrondinformatie

In 2017 en 2018 werd er in kader van de Werkgroep Belgian Grid uitvoerig overleg gepleegd met de marktpartijen omtrent mogelijke verbeterpunten aan het van toepassing zijnde Toegangscontract. Dit overleg werd echter ‘on hold’ gezet wegens de opstart van de uitvoerige herziening van het Federaal Technisch Regelement (FTR) naar aanleiding van de Europese netcodes. 

In het FTR is er een specifiek hoofdstuk opgenomen omtrent de toegang tot het Elia-net, inclusief een artikel dat bepaalt wat er allemaal moet worden opgenomen in het Toegangscontract (artikel 191 FTR). Bijkomende werd hierin ook bepaalt dat Elia in het Toegangscontract een procedure moet voorzien omtrent de éénzijdige opzegging van de aanduidingen als toegangshouder en evenwichtsverantwoordelijk, hierna de drop-off procedure genoemd (conform artikel 198 FTR).
Na de publicatie en inwerkingtreding van het FTR werd het overleg met de marktpartijen aangaande de drop-off procedure opgestart en werd er door Elia een nota opgemaakt met een eerste voorstel van een mogelijke drop-off procedure, dewelke publiekelijk werd geconsulteerd van 10 juni tot 10 juli 2020. In parallel met het overleg aangaande deze drop-off procedure ging Elia van start met een grondige herziening van het Toegangscontract, deze herziening gebeurde in lijn met de gevoerde discussies in kader van de Werkgroep Belgian Grid in 2017 en 2018.  

De leden van de Werkgroep Belgian Grid ontvingen reeds een voorstel tot aanpassing van het Toegangscontract met de mogelijkheid om een eerste maal informeel feedback te geven. Na dit informeel overleg in kader van de Werkgroep Belgian Grid, legt Elia dit voorstel tot aanpassing van het Toegangscontract voor ter publieke consultatie.  

Consultatieperiode

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en/of suggesties te formuleren op de voor raadpleging voorgelegde documenten. 

De consultatieperiode loopt van 11 februari tot en met 13 maart 2022.

Na de consultatieperiode verzamelt Elia alle ontvangen opmerkingen en feedback van de marktpartijen. Elia zal deze opmerkingen analyseren en integreren in een consultatierapport samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktdeelnemers (inclusief namen) publiceren op de website, behalve als het expliciet werd vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd.

Nadien zal het Toegangscontract ter goedkeuring worden voorgelegd aan de bevoegde regulatoren.

Antwoordformulier

Gelieve via het online formulier te reageren op deze publieke consultatie:

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.