Publieke consultatie met betrekking tot de studie over de evolutie van de BRP Nominaties

Onderwerp

Elia organiseert een publieke consultatie over de studie handelend over de evolutie van de nominaties ingediend door de evenwichtsverantwoordelijken (BRPs). Deze studie beoogt de mogelijke evoluties van de nominaties ingediend door de BRPs te analyseren en aan aanbeveling te doen voor mogelijke verbeteringen ten opzichte van de huidige processen.  Deze studie omvat:

  • Een beschrijving van de door de BRPs aangeleverde nominaties en de mogelijke evoluties hiervan;
  • Een beschrijving van de verschillende processen waarin Elia gebruik maakt van de nominaties aangeleverd door de BRP’s (inclusief een analyse van de recente en mogelijke toekomstige ontwikkelingen van deze processen) en een overzicht van de gegevens die Elia nodig heeft voor het uitvoeren van deze processen;
  • Een analyse van de impact van de voorziene splitsing tussen de rollen van evenwichtsverantwoordelijke en programmeringsverantwoordelijke (SA) op de gegevens die aangeleverd dienen te worden door de rol van de BRP;
  • Een aanbeveling voor evoluties van de nominaties die dienen ingediend te worden door de BRP;
  • Een analyse van de nodige stappen voor de implementatie van deze aanbeveling.
 

Achtergrondinformatie

BRPs bezorgen verschillende types nominaties aan Elia als deel van hun zogenaamde dagelijkse evenwichtsprogramma. Deze nominaties bestaan voornamelijk uit verschillende types nominaties gerelateerd aan voorziene fysieke injecties of afnames in verschillende locaties van het netwerk, en nominaties gerelateerd aan commerciële uitwisselingen.

Echter is de context waarin BRPs deze nominaties indienen aan het veranderen. Een eerste relevantie verandering is dat het voorzien is dat verschillende partijen in de toekomst de rol van evenwichtsverantwoordelijk en de rol van programmeringsverantwoordelijke zullen kunnen opnemen voor eenzelfde eenheid. Een tweede belangrijke evolutie is dat Elia de day-ahead evenwichtsverplichting gradueel aan het versoepelen is. Als gevolg van deze veranderende context zijn er vragen over de nodige evoluties van de verschillende nominaties ingediend door de BRP en de noden van Elia om de verschillende types nominaties te ontvangen. 

In deze context is het doel van deze studie een aanbeveling te doen over de wenselijke evoluties van de nominaties die ingediend dienen te worden door de rol van de BRP, waarbij de hierboven vermelde contextuele veranderingen alsook Elia’s huidige en toekomstige noden voor het ontvangen van de nominaties om de verschillende operationele processen (bv. analyse van de bevoorradingszekerheid of load-flow berekeningen) uit te kunnen uitvoeren en een efficiënte en transparante marktwerking te realiseren (bv. publicatie van de indicatoren rond day-ahead onevenwichten) in rekening worden genomen. 

Periode van overleg

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op de voor raadpleging voorgelegde documenten.  

De consultatieperiode loopt van 15 september 2022 tot en met 13 oktober 2022.
 
Na de consultatieperiode stelt Elia een consultatierapport op waarin alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen geïntegreerd worden samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktdeelnemers (inclusief namen) publiceren op de website, behalve indien expliciet wordt vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd. 

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.