Openbare raadpleging over een aanpassing van de methodologie voor het bepalen van het balanceringscapaciteit in het Elia LFC-blok

Onderwerp

Elia raadpleegt een aanpassing van de LFC Means. Dit document bepaalt de methodologie voor de berekening van de aan te kopen balanceringscapaciteit om de noden aan reservecapaciteit te dekken in het Elia LFC-blok.

Context

In overeenstemming met artikel 228 van het Belgisch Federaal Technisch Reglement specifieert de LFC Means de methode om voor elke balanceringsdienst de aan te kopen balanceringscapaciteit voor aFRR en mFRR te bepalen. Dit voorstel introduceert een proces dat de bijdrage van het delen van reserves bij het dekken van de opwaartse mFRR-reservenoden tijdelijk beperkt tijdens momenten met krappe marktvoorwaarden in landen waarmee Elia een overeenkomst voor het delen van reserves heeft gesloten. Tijdens deze periodes zal de vereiste balanceringscapaciteit verhoogd worden met 250 MW.

Noteer dat de methodologie om de vereiste reservecapaciteit te dimensioneren wordt bepaald in de Operationele Overeenkomst voor het LFC-blok die de dimensioneringsregels voor de ‘frequentieherstelreserves’ of ‘FRR’ reserves specifiëren in uitvoering van artikel 228 van het Belgisch Federaal Technisch Reglement.

Noteer ook dat enkel de " Project tot aanpassing van Elia’s LFC Means" wordt geraadpleegd. De “Verklarende nota bij Elia’s LFC Means”, alsook “Elia’s LFC Means met track changes” ten opzichte van de vorige versie, worden ter informatie gepubliceerd.

Periode

Deze raadpleging is bedoeld om eventuele opmerkingen van marktpartijen en stakeholders over het geraadpleegde document te ontvangen en de raadplegingsperiode loopt van dinsdag 20 september tot en met dinsdag 11 oktober 2022

 
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.