Formele publieke consultatie van het CRM- en LCT-capaciteitscontract

Subject

Vandaag, maandag 6 februari 2023, start Elia een formele openbare raadpleging van de stakeholders over de standaard capaciteitscontracten met het oog op de goedkeuring ervan door de CREG.

Achtergrondinformatie

In het kader van het Belgische capaciteitsvergoedingsmechanisme zal het CRM capaciteitscontract ondertekend worden door de capaciteitsleverancier en Elia, zoals bedoeld in artikel 7undecies §7, al. 1 van de Elektriciteitswet. In het kader van het Belgische aanbestedingsmechanisme voor capaciteiten met lage koolstofuitstoot (Low Carbon Tender – LCT) zal het LCT capaciteitscontract ondertekend worden door de capaciteitsleverancier en Elia. 

Deze capaciteitscontracten moeten worden beschouwd als een voorstel van Elia dat voor openbare raadpleging aan de markt wordt voorgelegd en de stakeholders in de WG Adequacy. Na de openbare raadpleging zal een raadplegingsverslag worden opgesteld, zullen de capaciteitscontracten worden bijgewerkt op basis van de ontvangen commentaren en formeel ter goedkeuring aan de CREG worden voorgelegd. Het formele validatieproces van deze capaciteitscontracten is voorzien in de komende maanden.

Periode van overleg

De stakeholders worden vriendelijk verzocht hun opmerkingen en suggesties binnen vier weken na de start van de raadpleging kenbaar te maken. De feedback wordt dus uiterlijk op vrijdag 3 maart 2023 om 18.00 uur verwacht.

De reacties kunnen aan Elia worden verstrekt via het onderstaande formulier, waar u het niveau van vertrouwelijkheid kunt aangeven. Het is belangrijk te weten dat Elia de verschillende opmerkingen zal consolideren en op het einde van de raadpleging op zijn website zal publiceren, tenzij de respondent in zijn antwoord om vertrouwelijkheid verzoekt. Gelieve te noteren dat alle ontvangen feedback (ook de vertrouwelijke) mag worden gedeeld met de leden van het opvolgingscomité van de CRM ("Comité de Suivi") dat bestaat uit vertegenwoordigers van de Federale Overheidsdienst Economie-DG Energie, de federale regulator CREG, het kabinet van de federale minister van Energie Van der Straeten en Elia, tenzij de stakeholder expliciet aangeeft dat dit niet toegestaan is.

In geval van vragen, gelieve contact op te nemen met taskforce.CRM@elia.be.

 
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.