Publieke consultatie over het voorstel tot herziening van de modaliteiten en de specifieke voorwaarden van toepassing op de aanbieders van de hersteldiensten (T&C RSP) en aanbestedingsprocedure voor hersteldiensten

Thema

Elia organiseert een publieke consultatie over het voorstel tot herziening van de modaliteiten en de specifieke voorwaarden van toepassing op de aanbieders van de hersteldiensten (T&C RSP) alsook de eerste versie van de aanbestedingsprocedure voor hersteldiensten.

Achtergrondinformatie

Specifieke voorwaarden en modaliteiten van toepassing op de aanbieders van hersteldiensten (T&C RSP)

Overeenkomstig met artikel 7 van de Europese Verordening (EU) 2017/2196 van de Commissie van 24 november 2017 tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet (E&R NC) organiseert Elia een formele openbare raadpleging over de voorgestelde wijzigingen van de specifieke voorwaarden van het standaardcontract voor contractuele dienstverleners voor herstel.  

De herziening van de specifieke voorwaarden van de T&C RSP volgt op het besluit (B) 2049 van de CREG van 5 maart 2020 tot goedkeuring van de T&C die momenteel van kracht zijn. In dit besluit geeft de CREG aan dat de huidige T&C van toepassing zijn tot eind 2023 en dat een nieuwe versie ter goedkeuring moet worden voorgelegd voor de contractuele periode vanaf 2024.  

De wijzigingen aan de T&C RSP hebben voornamelijk betrekking op de coherentie van het contract door de invoering van een gereguleerd document dat enerzijds de voorgestelde aanbestedingsprocedure beschrijft en anderzijds de wijziging van de vergoedingsstructuur. Dit contract zal worden gebruikt voor de volgende aanbesteding voor de aankoop van hersteldiensten voor de periode 2024-2026.

In een tweede fase plant Elia een verdere herziening om de wijzigingen in bovenvermelde beslissing op te nemen voor de contractperiode vanaf 2027. 

De T&C RSP bevat een afdeling "Algemene voorwaarden". Deze Algemene Voorwaarden waren het voorwerp van een publieke consultatie in november 2021, gemeenschappelijk voor alle ondersteunende diensten, en werden in maart 2022 ter goedkeuring voorgelegd aan de CREG. De huidige openbare raadpleging betreft enkel de wijzigingen aan de Specifieke Voorwaarden van de T&C RSP.  

Aanbestedingsprocedure voor de leveranciers van hersteldiensten

In toepassing van artikel 8 §1/1 van de elektriciteitswet legt Elia ook een voorstel voor een aanbestedingsprocedure voor leveranciers van hersteldiensten ter consultatie voor. Dit voorstel omvat de bepalingen die momenteel zijn opgenomen in de biedingsinstructies bij de door Elia georganiseerde aanbestedingen.  

Ter ondersteuning van de raadpleging deelt Elia ook een informatienota mee waarin de belangrijkste wijzigingen die Elia aanbrengt aan het ontwerp van de hersteldiensten worden toegelicht.

Consultatieperiode 

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op het voor raadpleging voorgelegde document. 

De consultatieperiode loopt van vrijdag 10 maart tot en met maandag 10 april 2023.

Na de consultatieperiode verzamelt Elia alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen. Elia zal deze opmerkingen analyseren en integreren in een consultatierapport samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktdeelnemers (inclusief namen) publiceren op de website, behalve als expliciet werd vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd.

 

Antwoordformulier

Gebruik het online formulier om te reageren op deze openbare raadpleging:

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.