Publieke consultatie over het voorstel tot wijziging van de T&C BSP aFRR

Thema

Vandaag lanceert Elia een publieke consultatie over het voorstel tot wijziging van de T&C BSP aFRR in de context van de beperking van de degradatie van de TCO in de aFRR-capaciteitsveilingen.

Achtergrondinformatie

Tijdens de besprekingen over het design van de aFRR-capaciteitsveilingen in 2021 is vastgesteld dat de degradatie van de optimalisering van de totale kostprijs (TCO) beperkt moest worden. Deze beperking is echter nog niet uitgevoerd om de volgende redenen:

  • Het was dringend voor de marktpartijen om het gewijzigde aFRR-capaciteitsveilingdesign te implementeren;
  • De noodzaak van de beperking van de degradatie van de TCO vanaf de go-live in mei 2022 werd niet aangetoond.

Ondertussen is de marktsituatie geëvolueerd. Uit de monitoring van de aFRR-capaciteitsveiling is gebleken dat de beperking van de degradatie van de TCO moet worden toegepast.

Met dit wijzigingsvoorstel wordt beoogd deze evolutie in het ontwerp van de aFRR-capaciteit door te voeren. Het omvat ook de vervanging van de verwijzingen naar de Federaal Technisch Reglement door verwijzingen naar de Gedragscode, die in oktober 2022 in werking is getreden.

Consultatieperiode

Elia nodigt de stakeholders uit om hun opmerkingen en suggesties over het ter raadpleging voorgelegde document in te dienen.
De raadplegingsperiode loopt van 24 mei 2023 tot 25 juni 2023.

Na de consultatieperiode zal Elia alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen verzamelen. Elia zal deze opmerkingen analyseren en integreren in een consultatierapport, samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktpartijen (inclusief de namen) op de website publiceren, tenzij expliciet wordt vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.