Publieke consultatie met betrekking tot het voorstel tot wijzigen van de T&C BRP

Thema

Elia organiseert een publieke consultatie van de marktspelers met betrekking tot het voorstel tot wijziging van de voorwaarden voor evenwichtsverantwoordelijken (T&C BRP) in het kader van de evoluties van het onbalanstarief die nodig zijn voor Elia’s deelname aan de Europese platformen voor de uitwisseling van mFRR en aFRR balanceringsenergie.

Achtergrondinformatie

De CREG heeft in haar beslissing (B)2554 van 17 mei 2023 Elia verzocht om de berekening van de componenten van het onbalanstarief in de T&C BRP te beschrijven. Bepaalde elementen worden op dit moment beschreven in de Balanceringsregels en andere elementen in de Tarieven voor het behoud en herstel van het individuele evenwicht van de Evenwichtsverantwoordelijken.

Dit voorstel tot wijziging van de T&C BRP geeft gevolg aan de CREG haar beslissing en voorziet bijgevolg een overdracht van de bepalingen betreffende het onbalanstarief van de Balanceringsregels naar de T&C BRP (een overeenkomend voorstel tot wijziging van de Balanceringsregels wordt tegelijkertijd geraadpleegd). Bovendien wordt ook de bijkomende component (“de alfa-parameter”) die beschreven staat in de Tarieven voor het behoud en herstel van het individuele evenwicht van de Evenwichtsverantwoordelijken overgenomen in de T&C BRP.

Dit voorstel tot wijziging van de T&C BRP beschrijft bovendien de voorgestelde evoluties van de berekening van de componenten van het onbalanstarief ter voorbereiding van Elia’s deelname aan de Europese platformen voor de uitwisseling van mFRR en aFRR balanceringsenergie (MARI en PICASSO). Specifiek is een voorstel voor de berekening van de verschillende componenten van het onbalanstarief opgenomen voor de volgende mogelijke situaties: 

  • Voor de aansluiting aan PICASSO en voor de lokale go live van de wijzigingen in de mFRR dienst ter voorbereiding van de aansluiting aan MARI;
  • Na de aansluiting aan PICASSO maar voor de lokale go live van de wijzigingen in de mFRR dienst ter voorbereiding van de aansluiting aan MARI;
  • Voor de aansluiting aan PICASSO maar na de lokale go live van de wijzigingen in de mFRR dienst ter voorbereiding van de aansluiting aan MARI;
  • Na de aansluiting aan PICASSO en de lokale go live van de wijzigingen in de mFRR dienst ter voorbereiding van de aansluiting aan MARI.

De berekening van de componenten van het onbalanstarief beschreven in dit voorstel tot wijziging van de T&C BRP zijn informeel toegelicht en met de marktpartijen besproken tijdens verschillende vergaderingen van de werkgroep Balancing. Het voorstel is bovendien sterk gebaseerd op, en coherent met de door Elia voorgestelde wijzigingen aan de Balanceringsregels in het kader van de toekomstige aansluiting aan het PICASSO-platform. Dit voorstel tot wijziging van de Balanceringsregels werd gesteund door de marktspelers, door Elia ingediend op 13 mei 2022 en door de CREG goedgekeurd op 19 juli 2022.

De voorgestelde wijzigingen in de T&C BRP (in het Engels) en de bijbehorende toelichtingsnota in het Engels) zijn beschikbaar sinds 12 juli 2023.  
De Franse en Nederlandse versies van de T&C BRP en een aanvullende nota (in het Engels) om in te gaan op de specifieke opmerkingen en vragen van de CREG in haar Besluit (B)2554 zijn beschikbaar vanaf 20 juli 2023.  

 

Periode van overleg

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op de voor raadpleging voorgelegde documenten.  

De consultatieperiode loopt van 12 juli 2023 tot en met 28 augustus 2023.
 
Na de consultatieperiode stelt Elia een consultatierapport op waarin alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen geïntegreerd worden samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktdeelnemers (inclusief namen) publiceren op de website, behalve indien expliciet wordt vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd. 

  • Documenten voor consultatie
  • Stakeholders
  • Raadplegingsverslag
  • Geactualiseerde documenten
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.