Kosten-batenanalyse betreffende de vereisten voor producenten die van toepassing zijn op bestaande en nieuwe productie-eenheden tussen 1 en 25 MW in het kader van een CREG-stimulans

Thema

Elia organiseert een publieke consultatie over de stimulans Kosten-batenanalyse betreffende de vereisten voor producenten die van toepassing zijn op bestaande en nieuwe productie-eenheden tussen 1 en 25 MW. Deze stimulans hangt samen met de beslissing (B)658E/79 van de CREG van 14 juli 2022.

Context

Het doel van deze stimulans bestaat erin een kosten-batenanalyse uit te voeren betreffende de opportuniteit om één of meerdere vereisten, momenteel uitsluitend van toepassing op nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden van Type B (of PGMs), ook toe te passen op de als bestaand beschouwde PGMs met een geïnstalleerd vermogen tussen 1 en 25 MW (niet inbegrepen) en aangesloten op het transmissienet. De te beoordelen vereisten zijn de vereisten die van toepassing zijn op nieuwe eenheden voor de productie van elektriciteit van Type B PGMs (PPM en SPGM). Deze vereisten worden beschreven in het document "Algemene Toepassingseisen voor de RfG”, op grond van artikel 7(4) van de Europese Commissie (EU) 2016/631 van 14 april 2016 tot vaststelling van een netwerkcode betreffende de eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net.

Periode

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op het ter raadpleging voorgelegde document.

De consultatieperiode loopt van 06/11/2023 tot en met 02/12/2023.

Na de consultatieperiode verzamelt Elia alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen. Elia zal deze opmerkingen analyseren en integreren in een consultatierapport, samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktdeelnemers (inclusief namen) publiceren op de website, behalve als er expliciet werd vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.