Publieke consultatie omtrent de herziening van het Aansluitingscontract

Thema

Elia organiseert een publieke consultatie omtrent de herziening van het Aansluitingscontract
 

Achtergrondinformatie

Het huidige Aansluitingscontract dateert van 2009, en een aantal wijzigingen hebben een grondige herziening noodzakelijk gemaakt:

  1. Wijzigingen in de regelgevende context:
    Sinds het huidige Aansluitingscontract werd opgesteld, zijn er Europese codes ingevoerd en is de Belgische wet en regelgeving aanzienlijk gewijzigd.
  2. Opkomst van nieuwe concepten:
    Naarmate de regelgeving is geëvolueerd, zijn er nieuwe technische en marktrealiteiten ontstaan, waardoor bepaalde artikelen en terminologie moeten worden aangepast. Het gaat om concepten zoals: Opslag, Leveringspunt, LFDD, enz.
  3. Veranderingen in werkmethoden: 
    In dezelfde periode hebben zich nieuwe werkmethoden ontwikkeld, zoals de toegenomen digitalisering van documenten die een aanpassing van de organisatie van de bijlagen bij het Contract vereisen of het beheer en het onderhoud van de uitrustingen, wat leidt tot een herdefiniëring van de onderhoudsopties in het Contract.

Consultatieperiode

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en/of suggesties te formuleren op de voor raadpleging voorgelegde documenten. 

De consultatieperiode loopt van 20 december tot en met 16 februari 2024.

Na de consultatieperiode verzamelt Elia alle ontvangen opmerkingen en feedback van de marktpartijen. Elia zal deze opmerkingen analyseren en integreren in een consultatierapport samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktdeelnemers (inclusief namen) publiceren op de website, behalve als het expliciet werd vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd.

Nadien zal het Aansluitingscontract ter goedkeuring worden voorgelegd aan de bevoegde regulatoren.

Document voor consultatie

Antwoordformulier

Gebruik het online formulier om te reageren op deze openbare raadpleging:

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.