Publieke consultatie van de real-time prijs (RTP) design note

Onderwerp

Publieke consultatie van de stakeholders over de design note met betrekking tot real-time prijs (RTP) in de context van het consumentgericht marktontwerp (Consumer-Centric Market Design, CCMD).

Context

De toekomst zal in het teken staan van een snelle toename van hernieuwbare energiebronnen en een massale elektrificatie van industriële en huishoudelijke apparaten. Beide ontwikkelingen zijn het gevolg van de energietransitie en de recente energiecrisis. 

In dit verband pleit Elia voor een geoptimaliseerd marktontwerp: het consumentgericht marktontwerp. Met dit ontwerp kunnen we de belangrijke uitdaging van systeemintegratie aangaan. Bovendien wijst onze adequacy- en flexibiliteitsstudie 2023 duidelijk op de groeiende behoefte aan flexibiliteit om de fluctuerende productie van hernieuwbare energie en de elektrificatie van talrijke huishoudelijke en industriële apparaten op te vangen.

Elia is ervan overtuigd dat we meer flexibiliteit kunnen creëren door de consument een actieve rol te geven (op alle spanningsniveaus), waarbij hun vlotte deelname wordt gegarandeerd; en door de leveranciers van energiediensten digitale platforms aan te bieden waarmee ze (nieuwe) energiediensten kunnen ontwikkelen voor de consument.
Het consumentgerichte marktontwerp combineert twee belangrijke pijlers: 

  • De eerste pijler is het mogelijk maken van gedecentraliseerde energie-uitwisseling, op de meter en achter de meter, 
  • De tweede pijler is de evolutie naar "real-time prijs". 

Deze design note gaat in op de tweede pijler door de redenen voor de evolutie van de onbalansprijs naar een "real-time prijs" te verduidelijken, evenals de concrete verbeteringen die Elia voor ogen heeft.

Consultatieperiode

De stakeholders worden vriendelijk verzocht hun opmerkingen en suggesties door te geven. De reacties kunnen aan Elia worden verstrekt via het onderstaande formulier. De feedback wordt uiterlijk op vrijdag 9 februari 2024 verwacht.

Na de consultatieperiode zal Elia alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen analyseren en in een volgende vergadering van de CCMD-werkgroep bespreken. Indien uw bijdrage als vertrouwelijk moet worden behandeld, verzoeken wij u dit expliciet te vermelden in het antwoordformulier.

Antwoordformulier

Gebruik het online formulier om te reageren op deze openbare raadpleging:

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.