Publieke consultatie van het testplan

Thema

Het testplan wordt opgesteld door ELIA conform de voorschriften van Verordening (EU) 2017/2196 van de Europese Commissie van 24 november 2017 tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet (NC ER).

Achtergrondinformatie

In overeenstemming met artikel 7 van NC ER, organiseert Elia een officiële publieke consultatie van het nieuwe ontwerp van testplan. Dit document beschrijft de testen (inclusief de testfrequentie en –voorwaarden) die van toepassing zijn op de TSB, DSBs, SNGs, aanbieders van beschermingsdiensten en aanbieders van hersteldiensten en legt vast welke relevante apparatuur en geschiktheden voor het systeembeschermingsplan en het herstelplan moeten worden getest. 

Voor de laatste keer op 29 april 2021 keurde de Minister van Energie per ministerieel besluit het testplan goed. Het ministerieel besluit voorziet dat Elia een aangepaste versie van het testplan bij de Minister indient binnen de 6 maanden na de goedkeuring van het Systeembeschermingsplan en Herstelplan. Deze documenten werden door de Minister van Energie goedgekeurd per ministerieel besluit op 25 januari 2024. Een nieuw testplan moet dus uiterlijk op 25 juli 2024 bij de Minister ingediend worden.

Consultatieperiode

Het doel van deze publieke consultatie is om op basis van de verschillende elementen die ter publieke consultatie zijn voorgelegd eventuele opmerkingen van marktdeelnemers te ontvangen. De raadpleging zal één maand duren, overeenkomstig artikel 5, §1 van de Koninklijk Besluit. De raadplegingsperiode loopt van dinsdag 21 mei tot en met vrijdag 21 juni 2024, 18.00 uur.

Antwoordformulier

Gebruik het online formulier om te reageren op deze openbare raadpleging:

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.