Adequacy Werkgroep

De marktpartijen kunnen in deze werkgroep de ontwikkeling en evolutie van de verschillende mechanismen met betrekking tot het thema bevoorradingszekerheid bespreken

Waarover gaat het in de Adequacy werkgroep ?

Adequacy garandeert dat de som van de beschikbare en verwachte capaciteit, inclusief import, op om het even welk moment volstaat om te voldoen aan de vraag. Om de bevoorradingszekerheid van België op lange termijn te waarborgen, heeft de federale regering enkele jaren geleden in haar energiestrategie een aantal nieuwe maatregelen opgenomen om de uitdagingen inzake energiebevoorrading aan te gaan. Als beheerder van het Belgische hoogspanningsnet adviseert Elia de federale regering over het waarborgen van de bevoorradingszekerheid van het land. Bovendien staat Elia in voor een aantal taken die de wet aan Elia toekent.

De werkgroep houdt zich bezig met diverse onderwerpen, waaronder:

  • de strategische reserve
  • het capaciteitsvergoedingsmechanisme ; en
  • de tweejaarlijkse Adequacy & Flexibility Studie.

Organisatie

De werkgroep Adequacy komt ongeveer acht keer per jaar samen en rapporteert rechtstreeks aan de plenaire vergadering.

Het secretariaat van deze werkgroep wordt waargenomen door:

  • Voorzitter: Jan Voet
  • Secretaris: Martine Verelst
  • Documenten
  • Publieke raadplegingen

2021

Conform het koninklijk besluit van 28 april 2021, heeft Elia op 15 november 2021 het calibratieverslag met betrekking tot de Leveringsperiode 2026-27" overgemaakt aan de Minister van Energie, de CREG en het Directoraat-generaal Energie van de FOD Economie.
Eind 2021 lanceerde Elia een openbare raadpleging van de stakeholders over de CRM werkingsregels in overeenstemming met Art. 7 undecies §12 van de Elektriciteitswet. Op 1 februari 2022 heeft Elia de geactualiseerde versie van de werkingsregels formeel ingediend bij de CREG, rekening houdend met de ontvangen feedback van de betrokken partijen.

2022

"Overeenkomstig artikel 7 undecies, paragraaf 12 van de Elektriciteitswet dient Elia de door de CREG vastgelegde CRM-werkingsregels uiterlijk op 15 mei op haar website te publiceren."
Eind maart 2022 lanceerde de FOD Economie een openbare raadpleging over de aanbevelingen ter verbetering van het ontwerp van het CRM, die werden geformuleerd naar aanleiding van de technisch-economische analyse van de biedingen en de uitslag van de eerste veiling die in 2021 plaatsvond voor het leveringsjaar 2025. Op 16 juni 2022 heeft Elia zijn advies over de concrete aanbevelingen van Haulogy formeel aan het kabinet voorgelegd.
Conform het koninklijk besluit van 28 april 2021, heeft Elia op 15 november 2022 het calibratieverslag met betrekking tot de Leveringsperiode 2027-28 overgemaakt aan de Minister van Energie, de CREG en het Directoraat-generaal Energie van de FOD Economie.

2023

Eind 2022 lanceerde Elia een openbare raadpleging van de stakeholders over de CRM werkingsregels in overeenstemming met Art. 7 undecies §12 van de Elektriciteitswet. Op 1 februari 2023 heeft Elia de geactualiseerde versie van de werkingsregels formeel ingediend bij de CREG, rekening houdend met de ontvangen feedback van de betrokken partijen.

In het "Winterplan" dat de federale regering in juli 2022 heeft aangenomen, heeft de regering Elia belast met de voorbereiding van een gerichte veiling om een mogelijk probleem van bevoorradingszekerheid voor de periode 2024-2025 te verzachten.

In overeenstemming met de daaropvolgende uitwisselingen tussen de CREG en Elia, werd overeengekomen dat Elia aan de CREG een voorstel van werkingsregels voor deze gerichte veiling zou voorleggen. Na een publieke consultatie door de stakeholders over de LCT-werkingsregels begin 2023 heeft Elia op 1 maart 2023 formeel de bijgewerkte versie van de werkingsregels bij de CREG ingediend, rekening houdend met de ontvangen feedback van de stakeholders"

In het kader van de goedkeuring van haar "Winterplan" heeft de federale regering beslist om voor het leveringsjaar 2024-2025 een eenmalige veiling voor nieuwe low-carbon technologieën voor te bereiden.

De effectieve organisatie van deze veiling was echter geconditioneerd aan de bevestiging van een nood in het kader van de volgende Adequacy & Flexibility studie, die Elia dient uit te voeren in het kader van artikel 7bis, §4bis, van de elektriciteitswet. De resultaten voor leveringsjaar 2024-2025 van deze studie zouden daarom reeds midden april gepubliceerd worden, terwijl de resultaten voor alle jaren (2024-2034) pas tegen eind juni 2023 beschikbaar zullen zijn.

Op 21 april 2023 heeft Elia zijn "Adequacy assessment for delivery year 2024-2025 executed in the framework of the assessment of the need to organise a Low Carbon Tender" gepubliceerd.

Overeenkomstig artikel 7 undecies, paragraaf 12 van de Elektriciteitswet dient Elia de door de CREG vastgelegde CRM-werkingsregels uiterlijk op 15 mei op haar website te publiceren.

Publieke raadplegingen

2021

2022

2023


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.