Adequacy Werkgroep

De marktpartijen kunnen in deze werkgroep de ontwikkeling en evolutie van de verschillende mechanismen met betrekking tot het thema bevoorradingszekerheid bespreken

Waarover gaat het in de Adequacy werkgroep ?

Adequacy garandeert dat de som van de beschikbare en verwachte capaciteit, inclusief import, op om het even welk moment volstaat om te voldoen aan de vraag. Om de bevoorradingszekerheid van België op lange termijn te waarborgen, heeft de federale regering enkele jaren geleden in haar energiestrategie een aantal nieuwe maatregelen opgenomen om de uitdagingen inzake energiebevoorrading aan te gaan. Als beheerder van het Belgische hoogspanningsnet adviseert Elia de federale regering over het waarborgen van de bevoorradingszekerheid van het land. Bovendien staat Elia in voor een aantal taken die de wet aan Elia toekent.

De werkgroep houdt zich bezig met diverse onderwerpen, waaronder:

  • de strategische reserve
  • het capaciteitsvergoedingsmechanisme ; en
  • de tweejaarlijkse Adequacy & Flexibility Studie.

Organisatie

De werkgroep Adequacy komt ongeveer acht keer per jaar samen en rapporteert rechtstreeks aan de plenaire vergadering.

Het secretariaat van deze werkgroep wordt waargenomen door:

  • Voorzitter: James Matthys-Donnadieu
  • Secretaris: Martine Verelst
  • Documenten
Conform het koninklijk besluit van 28 april 2021, heeft Elia op 15 november 2021 het calibratieverslag met betrekking tot de Leveringsperiode 2026-27" overgemaakt aan de Minister van Energie, de CREG en het Directoraat-generaal Energie van de FOD Economie.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.