Adequacy Werkgroep

De marktpartijen kunnen in deze werkgroep de ontwikkeling en evolutie van de verschillende mechanismen met betrekking tot het thema bevoorradingszekerheid bespreken

Waarover gaat het in de Adequacy werkgroep ?

Adequacy garandeert dat de som van de beschikbare en verwachte capaciteit, inclusief import, op om het even welk moment volstaat om te voldoen aan de vraag. Om de bevoorradingszekerheid van België op lange termijn te waarborgen, heeft de federale regering enkele jaren geleden in haar energiestrategie een aantal nieuwe maatregelen opgenomen om de uitdagingen inzake energiebevoorrading aan te gaan. Als beheerder van het Belgische hoogspanningsnet adviseert Elia de federale regering over het waarborgen van de bevoorradingszekerheid van het land. Bovendien staat Elia in voor een aantal taken die de wet aan Elia toekent.

De werkgroep houdt zich bezig met diverse onderwerpen, waaronder:

  • de strategische reserve
  • het capaciteitsvergoedingsmechanisme ; en
  • de tweejaarlijkse Adequacy & Flexibility Studie.

Organisatie

De werkgroep Adequacy komt ongeveer acht keer per jaar samen en rapporteert rechtstreeks aan de plenaire vergadering.

Het secretariaat van deze werkgroep wordt waargenomen door:

  • Voorzitter: Jan Voet
  • Secretaris: Erkut Ulusoy
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021

Documenten

Eind 2023 lanceerde Elia een openbare raadpleging van de stakeholders over de CRM werkingsregels in overeenstemming met Art. 7 undecies §12 van de Elektriciteitswet. Op 1 februari 2024 heeft Elia de geactualiseerde versie van de werkingsregels formeel ingediend bij de CREG, rekening houdend met de ontvangen feedback van de betrokken partijen.

In navolging van Art. 17 van het Koninklijk Besluit Methodologie heeft Elia in samenwerking met de CREG een studie laten uitvoeren door Entras om de verschillende technologieën te bepalen die in aanmerking komen voor de intermediaire maximumprijs alsook hun fixed en variable operating & maintenance costs.

Een fout werd vastgesteld die heeft geleid tot een incorrecte WACC in het kader van het voorstel voor de Intermediate Price Cap in sectie 3.2 van de recent gepubliceerde kalibratierapporten. Voor zowel het Y-1 als het Y-4 kalibratierapport publiceert Elia een erratum om dit recht te zetten. Dientengevolge is er een kleine impact op Elia's voorstel voor de Intermediate Price Cap.
De 2024 versie van de Cross-Border CRM Design Note is de actuele versie van de Design Note die eerder in 2023 is gepubliceerd. De Design Note beschrijft de basis voor buitenlandse deelname aan de Belgische CRM, aangezien Elia van plan is om het CRM te openen voor deelname van onrechtstreekse buitenlandse capaciteiten uit de aangrenzende buurlanden – namelijk Duitsland, Frankrijk & Nederland. Een meer gedetailleerd overzicht van de regels en processen zal te vinden zijn in de Functioneringsregels die later in 2024 zullen worden gepubliceerd.
Overeenkomstig § 1028. van de CRM Werkingsregels 2023, publiceert ELIA uiterlijk op 31 maart van elk kalenderjaar op haar website een rapport over de pre-leveringsactiviteiten voor elke Leveringsperiode die in het afgelopen jaar door de pre-leveringscontroles werd gedekt.

Documenten

Eind 2022 lanceerde Elia een openbare raadpleging van de stakeholders over de CRM werkingsregels in overeenstemming met Art. 7 undecies §12 van de Elektriciteitswet. Op 1 februari 2023 heeft Elia de geactualiseerde versie van de werkingsregels formeel ingediend bij de CREG, rekening houdend met de ontvangen feedback van de betrokken partijen.

In het "Winterplan" dat de federale regering in juli 2022 heeft aangenomen, heeft de regering Elia belast met de voorbereiding van een gerichte veiling om een mogelijk probleem van bevoorradingszekerheid voor de periode 2024-2025 te verzachten.

In overeenstemming met de daaropvolgende uitwisselingen tussen de CREG en Elia, werd overeengekomen dat Elia aan de CREG een voorstel van werkingsregels voor deze gerichte veiling zou voorleggen. Na een publieke consultatie door de stakeholders over de LCT-werkingsregels begin 2023 heeft Elia op 1 maart 2023 formeel de bijgewerkte versie van de werkingsregels bij de CREG ingediend, rekening houdend met de ontvangen feedback van de stakeholders"

In het kader van de goedkeuring van haar "Winterplan" heeft de federale regering beslist om voor het leveringsjaar 2024-2025 een eenmalige veiling voor nieuwe low-carbon technologieën voor te bereiden.

De effectieve organisatie van deze veiling was echter geconditioneerd aan de bevestiging van een nood in het kader van de volgende Adequacy & Flexibility studie, die Elia dient uit te voeren in het kader van artikel 7bis, §4bis, van de elektriciteitswet. De resultaten voor leveringsjaar 2024-2025 van deze studie zouden daarom reeds midden april gepubliceerd worden, terwijl de resultaten voor alle jaren (2024-2034) pas tegen eind juni 2023 beschikbaar zullen zijn.

Op 21 april 2023 heeft Elia zijn "Adequacy assessment for delivery year 2024-2025 executed in the framework of the assessment of the need to organise a Low Carbon Tender" gepubliceerd.

Overeenkomstig artikel 7 undecies, paragraaf 12 van de Elektriciteitswet dient Elia de door de CREG vastgelegde CRM-werkingsregels uiterlijk op 15 mei op haar website te publiceren.

Conform het koninklijk besluit van 28 april 2021, heeft Elia op 15 november 2023 het calibratieverslag met betrekking tot de Leveringsperioden 2025-26 & 2028-29 overgemaakt aan de Minister van Energie, de CREG en het Directoraat-generaal Energie van de FOD Economie.

Publicatie van de studie over de hurdle rates voor de analyse van de toereikendheid en flexibiliteit van de Belgische elektriciteitscapaciteit in een CRM-context

Als input voor Elia’s studie van de Bevoorradingszekerheid en Flexibiliteit 2024-2034, heeft Professor K. Boudt een kalibratie van de hurdle rates in een CRM-context ontwikkeld. Deze waarden worden gebruikt als inputparameter voor de Economic Viability Assessment (EVA) voor capaciteiten in een markmodel met CRM. De methodologie voor de kalibratie van de hurdle rate in een CRM-context bouwt voort op het rapport van Prof. K. Boudt dat deel uitmaakte van het openbare raadplegingsproces over de methodologie, de basisgegevens en -scenario’s voor de studie van de bevoorradingszekerheid en de behoefte aan flexibiliteit voor het Belgische elektriciteitssysteem voor de periode 2024-2034.

Kennisgeving met betrekking tot het wettelijke kader van het CRM

De Cross Border Design Note

De Cross Border Design Note beschrijft de basis voor buitenlandse deelname aan de Belgische CRM, aangezien Elia van plan is om het CRM te openen voor deelname van onrechtstreekse buitenlandse capaciteiten uit de aangrenzende buurlanden – namelijk Duitsland, Frankrijk & Nederland. Een meer gedetailleerd overzicht van de regels en processen zal te vinden zijn in de Functioneringsregels die later in 2024 zullen worden gepubliceerd.

Documenten

Eind 2021 lanceerde Elia een openbare raadpleging van de stakeholders over de CRM werkingsregels in overeenstemming met Art. 7 undecies §12 van de Elektriciteitswet. Op 1 februari 2022 heeft Elia de geactualiseerde versie van de werkingsregels formeel ingediend bij de CREG, rekening houdend met de ontvangen feedback van de betrokken partijen.
"Overeenkomstig artikel 7 undecies, paragraaf 12 van de Elektriciteitswet dient Elia de door de CREG vastgelegde CRM-werkingsregels uiterlijk op 15 mei op haar website te publiceren."
Eind maart 2022 lanceerde de FOD Economie een openbare raadpleging over de aanbevelingen ter verbetering van het ontwerp van het CRM, die werden geformuleerd naar aanleiding van de technisch-economische analyse van de biedingen en de uitslag van de eerste veiling die in 2021 plaatsvond voor het leveringsjaar 2025. Op 16 juni 2022 heeft Elia zijn advies over de concrete aanbevelingen van Haulogy formeel aan het kabinet voorgelegd.
Conform het koninklijk besluit van 28 april 2021, heeft Elia op 15 november 2022 het calibratieverslag met betrekking tot de Leveringsperiode 2027-28 overgemaakt aan de Minister van Energie, de CREG en het Directoraat-generaal Energie van de FOD Economie.

Publieke raadplegingen


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.