Beperking van klimaatverandering emissies

Ook de monitoring, het bepalen van de doelstellingen en de vermindering van onze koolstofuitstoot maken deel uit van het milieubeheersysteem.

Beheersing en vermindering van de CO2-uitstoot

De verantwoordelijkheden voor het bepalen van de doelstellingen, de implementatie, de monitoring en de follow-up zijn dezelfde als de algemene verantwoordelijkheden met betrekking tot het milieubeheersysteem.

De acties om de CO2-uitstoot van Elia verder terug te dringen zijn hoofdzakelijk gericht op domeinen zoals: de mobiliteit (autovloot voor de werknemers); verbeterde energieprestatie van de gebouwen en de beperking van het materiaalgebruik, bijvoorbeeld de vermindering van het papierverbruik.

Elia voert sinds 2010 een koolstofevaluatie uit om de directe en indirecte emissies van haar activiteiten
in België te bepalen en onderneemt stappen om de uitstoot van broeikasgassen van haar activiteiten onder controle te houden en te beperken (zie 'Onze ecologische voetafdruk' hieronder).

Onze CO2-voetafdruk

In 2019 zal de scope van de koolstofbalans worden uitgebreid (de uitstoot in Duitsland wordt dan meegerekend) en zullen de methodologie en de doelen worden herbekeken. De gegevens voor 2018 zullen overeenkomstig de nieuwe methodologie worden berekend en zullen in het jaarverslag van 2019 worden opgenomen.

Een eerste benadering van de uitstoot in 2018 kan worden afgeleid uit de in 2017 berekende gegevens. De totale uitstoot voor de bedrijven ESO, EA en EE werd geschat op 368.439 teq.CO2.

Deze uitstoot kan worden opgedeeld in de volgende drie categorieën (‘scopes’):


“Netverliezen zijn de grootste bron van koolstofemissies uit de kernactiviteiten van Elia.”

Netverliezen zijn het verschil tussen de hoeveelheid elektriciteit die binnenkomt op het Elia-net en de hoeveelheid geleverde elektriciteit. Netverliezen houden rechtstreeks verband met de hoeveelheid elektriciteit die over lange afstanden wordt getransporteerd. De mogelijkheden om netverliezen te verminderen, zijn zeer beperkt.

1 Scope 1

 • vloot van leasingvoertuigen en bedrijfsvoertuigen, verlies van koelgassen, gasverbruik.

2 Scope 2

 • energieverbruik (sites, hoogspanningssubstations), netinfrastructuur (luchtlijnen, ondergrondse kabels, substations).

3 Scope 3

 • woon-werkverkeer, dienstreizen, bezoekers, IT-apparatuur, papier- en inktverbruik, afval, voedsel en voertuigen.

SF6

SF6, zwavelhexafluoride, wordt al meer dan 30 jaar gebruikt als isolerend gas in hoogspanningsapparatuur, zo ook in de GIS-installaties (Gas Insulated Switchgear).

Deze GIS-installaties worden vaak gebruikt in dichtbevolkte gebieden omdat ze veel compacter zijn dan conventionele installaties waar lucht als isolatie wordt gebruikt.

Om het risico op lekkage van SF6 te beperken, heeft Elia een investerings- en onderhoudsbeleid ontwikkeld dat ervoor zorgt dat er zo weinig mogelijk aanpassingen moeten uitgevoerd worden op met SF6-gas gevulde compartimenten. Het aantal SF6-gasflessen dat wordt gebruikt voor vervanging en vulling bij lekkage wordt nauwlettend gevolgd. De constructeurs met wie Elia samenwerkt moeten het laagste lekpercentage van SF6 garanderen voor de hele levensduur van de installaties.

  2017  2018 
Volume SF6 gas geïnstalleerd in het Elia-net (36 kV tot en met 380 kV, met uitsluiting van het NEMO-onderstation) - ton  98  111,9 
SF6 lekpercentage voor alle Elia-faciliteiten - percentage  0,59  0,34 

Duurzame gebouwen

Om het energieverbruik van onze administratieve gebouwen te verminderen, voert Elia energieaudits uit en heeft het verschillende duurzame projecten ontwikkeld.

Het eerste duurzame project van Elia is het dispatchinggebouw op de Vilvoordselaan, met een oppervlakte van ongeveer 4.000 m². Dat gebouw is een voorbeeld van duurzame ontwikkeling dankzij de toepassing van innovatieve energietechnologieën (vrijwel geen gasverbruik, 40% minder elektriciteitsverbruik, 45% minder CO2-uitstoot, groen dak, opvang van regenwater, ...) en het gebruik van milieuvriendelijke materialen (vloerisolatie in kurk, polyethyleenleidingen, wanden in vezelpleister en hennep, FSC-gecertificeerd hout, natuurlijke verf, ...).

Er werden twee nieuwe locaties gebouwd die het Breeam Very Good-label behaalden:

Elia Monnoyer in het Brussels Gewest en Elia Créalys in het Waals Gewest. In 2017 behaalde de site van Créalys ook een PMP-certificatie als passiefgebouw.

Alle renovaties en herinrichtingen van onze sites worden steeds uitgevoerd met het oog op vermindering van het energieverbruik (vermindering van de verlichtingseisen, installatie van detectoren, rationalisatie van de verwarming enz.). De site van Monnoyer is uitgerust met 4.500m² fotovoltaïsche panelen die het gebouw van stroom voorzien.

Het energiecontract (gas en elektriciteit) dat de administratieve sites bevoorraadt, is een groene-energiecontract.

Hoogspanningsstations

In 25 van onze 600 hoogspanningsstations werd een nieuw automatisch systeem voor het in- en uitschakelen van de verwarming via de mobiele telefoon geïnstalleerd om het energieverbruik voor de verwarming te verminderen. Dit systeem houdt in dat onderstations warm genoeg zijn wanneer het personeel aankomt maar dat de temperatuur wordt verlaagd wanneer er niemand in het gebouw is.

Verlaging van luchtemissies: intelligente mobiliteit voor Elia-personeel

Elia produceert weinig uitstoot in de lucht (zoals SOx en NOx). Maar aangezien nog steeds bepaalde luchtemissies worden geproduceerd, vallen ze in het toepassingsgebied van het milieubeheersysteem en worden ze dus gecontroleerd. De twee belangrijkste bronnen van mogelijke luchtemissies:

 • Mobiliteit

  emissies afkomstig van voertuigen die Elia voor haar werknemers leaset als onderdeel van hun competitief loon

 • Standby-stroomsysteem in de onderstations

  800 substations zijn uitgerust met standby-dieselgeneratoren die één keer per jaar draaien om ze te testen

Om de algemene milieuprestaties te verbeteren en de luchtemissies die zich nog voordoen te verminderen, heeft Elia in november 2011 een plan voor de verbetering van de mobiliteit gelanceerd. Het omvat een hele reeks acties die bedoeld zijn om de reizen van de werknemers te vergemakkelijken, zowel in het woon-werkverkeer als tijdens de werkuren. Deze acties bestaan in het uitlenen van fietsen voor het traject tussen het treinstation en de werkplek, de promotie van transitkantoren, zodat de werknemers dichter bij huis kunnen werken, de promotie van teleconferentiemiddelen, het voorzien van elektrische voertuigen en poolwagens, en andere maatregelen

Flexible mobiliteitsoplossingen

Files op de wegen en het tijdverlies als gevolg daarvan maken een aangepast mobiliteitsprogramma des te noodzakelijker. Naast de mogelijkheid tot telewerken omvat Elia’s beleid voor duurzame mobiliteit de volgende punten: het aantal verplaatsingen beperken en een flexibel en gevarieerd aanbod aanbieden om naar het werk te gaan of dienstverplaatsingen te maken.

Het mobiliteitsbeleid van Elia, dat bijzonder ambitieus is in de Brusselse regio, is opgebouwd rond drie pijlers:

 • Minder verplaatsingen

  bevordering van telewerk of hot desks in andere sites van Elia, gebruik van videoconferentieruimtes tussen Brussel en Berlijn, ontwikkeling van IT-instrumenten om op afstand te kunnen werken, ...

 • Zich anders verplaatsen

  stimulering van andere transportmiddelen dan de auto (fiets, openbaar vervoer, carpoolen), terbeschikkingstelling van douches, kleedkamers en aangepaste parkings, verhuur van deelfietsen of deelauto's, ...

 • Minder verbruiken

  toepassen van een CO2-plafond en een Ecoscore-drempel voor dienstvoertuigen, stimulering van hybride, plug-in- of elektrische wagens, mogelijkheid om te combineren met een fiets, ... De gemiddelde ecoscore van het park van de bestelwagens van Elia bedraagt 55. De gemiddelde ecoscore van het bedrijfswagenpark van Elia (leasing) bedraagt 64. De gemiddelde CO2-uitstoot van het bedrijfswagenpark is 114 gr/km.

CDP-respons

Sinds 2017 maakt Elia deel uit van het CDP, een internationale non-profitorganisatie die bedrijven, investeerders en steden een globaal systeem aanbiedt om milieu-informatie te meten, vrij te geven, te beheren en te delen. De klimaatscore van een onderneming hangt af van twee factoren:

 • de gedetailleerdheid en de volledigheid van de maatregelen en
 • het bewustzijn van de onderneming inzake de klimaatproblematiek en de beheermethodes, en haar vooruitgang in de bestrijding van de klimaatverandering.

Voor België is de Supplier Engagement Rating van Elia voor 2018 'B'.

Year  Program  Status  Score 
2018  Climate Change 2018  Submitted  B-
2017  Climate Change 2017  Submitted 
2016  Climate Change 2016  Not Submitted 
2015  Climate Change 2015  Declined to participate  Not available 
2014  Climate Change 2014  No response  Not available 


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.