Milieubeheersysteem (MBS)

Elia heeft een milieubeheersysteem dat is opgebouwd volgens de principes van de norm ISO 14001:2015.

Governance

De governance van het milieubeheersysteem gaat als volgt:

 • Het directiecomité keurt jaarlijks de managementbeoordeling en het daaruit voortvloeiende actieplan goed.
 • De managementbeoordeling en het actieplan worden gevalideerd door de Sustainability Board, die wordt voorgezeten door de manager van het MBS (Head of Sustainability).
 • De managementbeoordeling en het actieplan worden voorbereid door de coördinator van het MBS en de betrokken departementen.

De coördinator van het MBS van het departement 'Sustainability' is verantwoordelijk voor de goede implementatie van het milieubeheersysteem.

Het beheersysteem wordt ondersteund door een milieugegevensbeheersysteem.

Milieubeleid

De implementatie van dit systeem komt voort uit het engagement van de directie van de onderneming (in het Engels) die tot doel heeft:

 • het nakomen van wettelijke verplichtingen,
 • het continu verbeteren van de milieuduurzaamheid van de onderneming,
 • het beschermen van het milieu, het voorkomen van vervuiling, het duurzaam gebruik van hernieuwbare bronnen, klimaatmitigatie en de aanpassing daaraan, het beschermen van de biodiversiteit en ecosystemen.

Milieuopleiding

Met dit beheersysteem kunnen de betrokken departementen er zeker van zijn dat de Elia-medewerkers die taken uitvoeren die mogelijk een impact hebben op het milieu de nodige opleiding krijgen.

Elke Elia-medewerker krijgt een introductie tot milieubeheer en tot beheer van milieu-incidenten.

Milieudeskundigen zijn verantwoordelijk voor het continu bijwerken van de leermodules wanneer er nieuwe relevante milieuaspecten naar voor komen.

Het opleidingsplan wordt jaarlijks herzien en de nodige wijzigingen worden aan de directiecomités voorgesteld.

Bescherming van het leefmilieu

Met dit milieubeheersysteem wil Elia haar engagement voor een betere bescherming van het milieu en haar medewerkers hierover nog meer sensibiliseren.

Het departement Sustainability is verantwoordelijk voor milieukwesties en vervult volgende taken:

 • opvolgen van wettelijke ontwikkelingen;
 • proactieve aanpak van milieuproblemen en opvolgen van tendensen;
 • voorstellen van verbeteringsmaatregelen;
 • toepassen van wettelijke verplichtingen en bedrijfsbeleid rond de volgende thema's: bodem, geluid, water, biodiversiteit, landschap, afval, elektromagnetische velden, mobiliteit ...
 • externe milieurapportering.

Zit je met vragen rond milieukwesties? Dan kan je terecht op environment@elia.be


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.