Diversiteit, Gelijke Kansen & Inclusie

Bij Elia groep worden alle medewerkers gelijk behandeld, ongeacht hun geslacht, genderidentiteit, land van herkomst, leeftijd, etniciteit, godsdienst of overtuiging, seksuele geaardheid, fysieke mogelijkheden, sociale achtergrond of andere gerelateerde factoren. Wij vinden dat het onze rol is om een diverse en inclusieve organisatie en samenleving te creëren. Wij verrichten ons werk ten bate van de samenleving. Daarom willen wij ervoor zorgen dat ons personeel en onze organisatie een afspiegeling vormen van de vele en diverse gemeenschappen en klanten die wij bedienen.

Wat betekenen diversiteit, gelijke kansen en inclusie bij Elia groep?

Chris Peeters, CEO Elia groep

"Het opbouwen van een diverse en inclusieve groep is essentieel voor ons om onze strategie te realiseren. Wij hebben divers personeel en uiteenlopende meningen nodig om onze strategie, oplossingen en ideeën vooruit te helpen en op een doeltreffende manier uit te voeren. Wij hebben inclusieve leiders en werknemers nodig die diversiteit zien als een kans om onze prestaties te verbeteren." 
Voor Elia groep betekenen diversiteit, gelijkheid en inclusie (DGI) gelijke kansen bieden aan al onze medewerkers en een inclusieve en ondersteunende werkomgeving creëren voor iedereen. Dat zal ervoor zorgen dat wij getalenteerde mensen aantrekken en behouden en hun volledige potentieel ontsluiten. Daarom zetten wij ons in voor het opsporen en uitbannen van alle vormen van discriminatie en vooringenomenheid, bewust of onbewust, en zorgen wij ervoor dat op onze werkplekken elk personeelslid zich welkom voelt.

  • English
  • Français
  • Nederlands

Wij hechten waarde aan diversiteit en zijn ons bewust van het feit dat de energiesector van oudsher wordt geleid door mannelijke technische expertise. Met de uitdagingen die de energietransitie en onze transformatie tot een digitale organisatie met zich meebrengen, moeten wij zowel de pool van kandidaten die wij aantrekken als de ervaring van het personeel dat wij aanwerven verruimen, terwijl wij ook de cruciale rol van vrouwen in de energiesector moeten verbreden.

Onze acties zijn gecentreerd rond drie kernpunten:

 

Onze acties

Enkele van onze DGI-acties worden hieronder uiteengezet. Wij zullen hierop blijven voortbouwen naarmate wij een nog inclusievere groep worden, waarbij wij onze aanpak voortdurend aanpassen en nieuwe stappen plannen. 

Charter voor Diversiteit, Gelijke Kansen en Inclusie

Eind 2020 heeft Elia groep een Charter ondertekend inzake Diversiteit, Gelijke Kansen en Inclusie. Dat DGI-charter schetst de inzet van het managementteam om diversiteit, gelijke kansen en inclusie verder te verankeren in onze organisatie.

"Ongeacht geslacht, genderidentiteit, land van herkomst, leeftijd, etniciteit, religie of geloof, seksuele geaardheid, fysieke mogelijkheden of sociale achtergrond, en enkel op basis van prestaties, leiderschap, gedrag, vaardigheden en competenties, wordt iedereen ondersteund om te slagen en kan iedereen bijdragen tot het duurzame succes van Elia groep."

Bewustmaking over diversiteit, gelijke kansen en inclusie

Aangezien elk personeelslid van Elia groep moet bijdragen tot het creëren van een inclusieve werkomgeving, hebben wij een hebben we een DGI-sensibiliseringscampagne gelanceerd.

Sommige acties zijn gericht op de hele groep, zoals de organisatie van een inspirerende sessie ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag of de jaarlijkse Diversiteitsdag van Elia groep. Andere acties zijn toegespitst op specifieke afdelingen of teams. Wat dat laatste betreft, plannen wij interactieve sessies over het belang en de voordelen van diversiteit en inclusie, maar ook over de blinde vlekken waar wij nog kunnen aan werken.

Elia Groep ambassadeursnetwerk voor diversiteit, gelijkheid en inclusie

Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers van de hele Elia groep zich inzetten voor diversiteit en inclusie, hebben wij een netwerk van ambassadeurs voor Diversiteit, Gelijke Kansen & Inclusie opgericht. Dat netwerk verbindt geëngageerde werknemers uit de hele organisatie die als voorvechters van diversiteit, gelijke kansen en inclusie fungeren en helpen om nieuwe initiatieven in hun teams te verankeren. Het netwerk is vrijwillig en staat open voor alle werknemers van Elia groep.

De cijfers

Wij zijn momenteel bezig met het opzetten van een gegevensdashboard voor diversiteit en inclusie om onze prestaties en de resultaten van onze acties beter te kunnen volgen. Dat dashboard zal ook beschikbaar zijn voor teamleiders om gemakkelijk te beoordelen hoe divers hun teams zijn. Uit de in 2020 verzamelde cijfers blijkt het volgende:

19,6% van het totale personeelsbestand van Elia bestaat uit vrouwen. Op 31 december 2020 werd 18,32% van de functies op de twee hoogste managementniveaus bekleed door vrouwen. Bovendien werd 22,8% van de functies op het op twee na hoogste managementniveau door vrouwen bezet, terwijl 17,4% en 37,5% van de functies in respectievelijk de raad van toezicht en de raad van bestuur door vrouwen werden bezet. 

De gemiddelde leeftijd van de werknemers bij Elia bedraagt 42,4 jaar en is in vergelijking met de vorige jaren stabiel gebleven.

In 2020 is het percentage vrouwelijke aanwervingen met 8% gestegen ten opzichte van 2019, terwijl het percentage 50+-aanwervingen met 11% is gestegen.

 
 

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.