Evenwichtsverantwoordelijke worden

Elke klant, leverancier, producent of trader kan zich bij Elia kandidaat stellen voor een rol als Evenwichtsverantwoordelijke (Balance Responsible Party - BRP).

Stap 1: Aanvraag indienen

Voordat een contract wordt afgesloten, moet een partij die BRP wil worden een aanvraagformulier indienen bij het departement Customer Relations van Elia.

Kandidaten kunnen worden geweigerd op basis van een controle van de solvabiliteit.

Wanneer een partij aanvaard wordt, zal Elia een BRP-contract opstellen en laten ondertekenen.

Stap 2: Betalingswaarborg

De kandidaat-BRP moet daarnaast een waarborg bezorgen aan Elia, zoals vermeld in Bijlage 1 van het BRP-contract. De waarborg kan de vorm aannemen van een bankgarantie of een betaling van een geldsom op een depositorekening.

Stap 3: Inwerkingtreding van het contract

Het contract treedt in werking op voorwaarde dat de BRP de waarborg heeft bezorgd.

Na de ontvangst van een geldig aanvraagformulier door Elia duurt het 3 weken, behoudens mogelijke vertraging, voordat de hele procedure is afgerond. Een goedgekeurde BRP wordt door Elia ingeschreven in het register van Evenwichtsverantwoordelijken (BRP-register).

Wij gebruiken cookies op onze website. Door verder te surfen op deze website of door op “Aanvaarden” te klikken, geeft u aan dat u ons cookiebeleid gelezen heeft en dat u hiermee instemt.Meer info over de cookies