Brussel

Vernieuwing en herstructurering van het Brusselse net in twee fasen: Brussel Oost en Brussel West.

De betrouwbaarheid van het net garanderen

De vernieuwing van het Brusselse net is een van de vele projecten opgenomen in het Federaal Ontwikkelingsplan. Elk door Elia uitgevoerd project wordt vooraf goedgekeurd door de overheden in één federaal plan en/of meerdere gewestelijke plannen.  Daarnaast werkt Elia nauw samen met de distributienetbeheerders.

Coördinatie tussen de beheerders van nutsleidingen in Brussel

Deze wetten verplichten tot een intensievere coördinatie tussen de nutsbedrijven die een ondergrondse infrastructuur plaatsen.  Ze zijn bedoeld om het openbreken van straten binnen de perken te houden en de hinder als gevolg van de bouwplaatsen te verminderen.

Anderzijds moeten verschillende overheden vóór het uitvoeren van de werken een aantal vergunningen uitreiken, ieder volgens hun eigen verantwoordelijkheden (FOD Economie, gewest, gemeente). Voorafgaand aan elk project wordt steeds overlegd over de keuze van het tracé met de overheden die verantwoordelijk zijn voor de openbare weg, rekening houdend met de met elkaar te verzoenen maatschappelijke aandachtspunten (bevoorradingszekerheid, beheer van investeringen, impact op verkeer en milieu enz.).

 • texteIn het belang van de samenleving

  De vernieuwing van het Brusselse net beantwoordt aan drie hoofddoelstellingen:

  • De vervanging verzekeren van infrastructuur die het einde van haar levensduur bereikt.
  • Verbindingen met ‘oliedrukkabels’ buiten gebruik stellen, want die vormen een milieurisico (bodemverontreiniging).
  • De veiligheid en betrouwbaarheid garanderen van de elektriciteitsvoorziening van het gewest, en tegelijk ervoor zorgen dat deze aangepast is aan de evolutie van de (huidige en potentiële) zwaartepunten van het verbruik en aan de ligging van de productieplaatsen.
 • Coördinatie tussen de beheerders van nutsleidingen in Brussel

  Deze wetten verplichten tot een intensievere coördinatie tussen de nutsbedrijven die een ondergrondse infrastructuur plaatsen. Ze zijn bedoeld om het openbreken van straten binnen de perken te houden en de hinder als gevolg van de bouwplaatsen te verminderen.

  Anderzijds moeten verschillende overheden vóór het uitvoeren van de werken een aantal vergunningen uitreiken, ieder volgens hun eigen verantwoordelijkheden (FOD Economie, gewest, gemeente). Voorafgaand aan elk project wordt steeds overlegd over de keuze van het tracé met de overheden die verantwoordelijk zijn voor de openbare weg, rekening houdend met de met elkaar te verzoenen maatschappelijke aandachtspunten (bevoorradingszekerheid, beheer van investeringen, impact op verkeer en milieu enz.).

 • environnementOmgeving

  Elia houdt zich bezig met de impact van zijn werken op het milieu en dit vanuit meer dan één oogpunt.  

  Door de renovatie van het net te zien als een manier om de hoeveelheid ondergrondse kabels te verminderen, zorgen we ervoor dat de impact van onze werken op het welzijn van de Brusselaars daalt en verbruiken we veel minder grondstoffen.  Onze actieve deelname aan de coördinatie van de werven in Brussel draagt bij tot hetzelfde doel. In het Gewest worden op dit moment een reeks noodzakelijke investeringen gedaan die niet zo aangenaam zijn voor de bewoners en weggebruikers, maar er worden grote inspanningen geleverd om de spreiding van de werkzaamheden te optimaliseren.  

  Wat de magnetische velden betreft, stelt Elia zich niet tevreden met de verregaande naleving van alle geldende normen of aanbevelingen, maar past het bedrijf het voorzorgsbeginsel uiterst strikt toe. Daarvan getuigt het protocol over de plaatsing van kabels van 150 kV dat met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd ondertekend. 

 • Planning

  Sinds mei 2017 werd met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook een specifiek protocol overeengekomen over de plaatsing van kabels 150kV op de openbare weg. 

  Federaal plan
  (of regionaal) 
  • Definieert de verbindingen die moeten worden uitgevoerd van één punt naar een ander punt, alsook de indienststellingsdatum en het geraamde budget 
  Opstarten van het project
  (Elia en wegbeheerders) 
  • Analyse van de beheerders van ondergrondse nutsleidingen 
  • Gedetailleerde analyse van het traject (topografische metingen, uitvoering van boringen indien nodig)
  • Analyse van de overeenstemming van het tracé met de doelstellingen van het regionale protocol (aanpassing indien nodig)
  • Inschrijven van het traject in de OSIRIS-programmatie
  • Voorstelling van het traject bij de overdracht van programmatie van de werven (gemeenten en gewest) 
  Wegenisvergunning (FOD) 
  • Indiening van een volledig dossier
  • Verschillende raadplegingen gehouden door de FOD ( 42 dagen voor de indiening van de adviezen)
  • Koninklijk Besluit (waarin het advies van de FOD wordt opgenomen alsook de lijst van de betrokken straten per gemeente) 
  Commissie voor werfcoördinatie 
  • Planning van de werken en gedetailleerd overzicht van de aanlegfasen van de verbinding
  • Opstarten van de aanvragen in OSIRIS
  • Wordt doorgegeven aan de Commissie (CCC)
  • Overdracht van de beslissingen aan Elia en aan de wegbeheerders (via OSIRIS)
  Wegbeheerders 
  • Contact met de overheid voor de toepassing van de bijzondere reglementen
  • Uitvoering van de verschillende praktische zaken m.b.t. de werf (benutten van de openbare weg, mobiliteit, veiligheid)
  • Uitvoering van de werfwerkzaamheden per verbindingsgedeelte

 • docDocumenten

Brussel Oost

De eerste fase in de vernieuwing van het net betrof het oostelijke deel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  Deze fase omvatte een herstructurering van de 150kV-verbindingen tussen de posten van Schaarbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe en Elsene

Deze fase ging in 2013 van start en werd in 2020 afgerond en bestond uit volgende verwezenlijkingen: 

 • Een verbinding tussen de onderstations van Sint-Lambrechts-Woluwe en Keizer Karel (Keizer Karelstraat in Brussel), die door de gemeenten Brussel, Sint-Lambrecht-Woluwe en Schaarbeek loopt.
 • Een verbinding tussen de onderstations van Schaarbeek en Keizer Karel, die door de gemeenten Brussel en Schaarbeek loopt;
 • Een verbinding tussen de onderstations van Keizer Karel en Pacheco, die door de gemeenten Brussel en Sint-Joost-ten-Node loopt.
 • texteTracés en planningen

  Ter vervanging legt Elia drie nieuwe ondergrondse 150kV-verbindingen aan:

  • Een verbinding tussen de onderstations van Sint-Lambrechts-Woluwe en Keizer Karel (Keizer Karelstraat in Brussel).  Deze verbinding bevindt zich momenteel in de eindfase.  Ze loopt door de gemeenten Brussel, Sint-Lambrechts-Woluwe en Schaarbeek.
  • Een verbinding tussen de onderstations van Schaarbeek en Keizer Karel. Deze verbinding is klaar sinds augustus 2015.  Ze loopt door de gemeenten Brussel en Schaarbeek.
  • Een verbinding tussen de onderstations van Keizer Karel en Pacheco. Deze verbinding zal begin 2019 operationeel zijn. Ze loopt door de gemeenten Brussel en Sint-Joost-ten-Node.

Brussel West

De tweede fase betreft het westelijke deel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze omvat de vernieuwing en herstructurering van de verbindingen tussen de onderstations van Sint-Agatha-Berchem, Sint-Jans-Molenbeek, Helihaven en Breugel (Dilbeek, in het Vlaams Gewest).  

Net als in het oosten van Brussel willen we met de renovatie van het netwerk in Brussel-West de totale lengte van kabels op het Brusselse grondgebied aanzienlijk (om en bij de 20%) verminderen. Door de aanleg van deze vier verbindingen moeten er heel wat minder bestaande kabels (als we dat qua lengte bekijken) worden vernieuwd. 

De laatste werkzaamheden vinden plaats in Sint-Agatha-Berchem en zouden in november 2021 voltooid moeten zijn.


 • texteTracés en planningen

  De uit te voeren verbindingen tussen nu en 2020 zijn: 

  • Breugel (te Dilbeek, in het Vlaams Gewest) tot Helihaven, over het grondgebied van de gemeenten Brussel, Molenbeek, Koekelberg en Ganshoren 
  • Breugel (te Dilbeek, in het Vlaams Gewest) tot Sint-Agatha-Berchem (gemeente Sint-Agatha-Berchem) 
  • Sint-Agatha-Berchem tot Molenbeek (op het grondgebied van de gemeenten Sint-Agatha-Berchem en Molenbeek) 
  • Molenbeek tot Helihaven (op het grondgebied van de gemeenten Molenbeek en Brussel)  

Andere projecten

In het verlengde van de structuurprojecten in Brussel Oost en Brussel West, wordt het netwerk voortdurend vernieuwd. Dit is noodzakelijk door de veroudering van de installaties en nieuwe behoeften. In 2021 en 2022 zal Elia hoofdzakelijk werkzaamheden uitvoeren in de regio’s Brussel-Stad, Sint-Joost, Molenbeek, Jette, Jette en Sint-Agatha-Berchem.  

 • texteTracés en planningen

Nieuws

26 april 2022

Hoogspanningsstation Josaphat: Installatie van een reservetransformator ten gevolge van stroompanne

Na het incident dat begin april plaatsvond en een niet-geplande stroomonderbreking in de gemeenten Schaarbeek en Evere veroorzaakte, hebben onze plaatselijke teams de situatie kunnen herstellen.

08 april 2022

Renovatie en vernieuwing van het onderstation Josaphat: dringende werkzaamheden

Naast de werkzaamheden die Elia heeft ondernomen om het onderstation Josaphat in Schaarbeek te renoveren en te vernieuwen, zijn dringende werkzaamheden nodig vanaf deze zaterdag 9 april om de elektriciteitsbevoorrading in de streek te garanderen. 


Contactez-nous

Vous êtes concernés par un projet et vous souhaitez nous poser une question?
Notre équipe est à votre disposition.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.