Gent Zeehaven

Bevoorradingszekerheid voor industrie en omgeving in Gents havengebied

Banner

Elia werkt aan een sterk hoogspanningsnet in en rondom de Gentse Zeehaven. Via een hele reeks projecten kunnen de vele industriële spelers in het havengebied ook in de toekomst blijven rekenen op een betrouwbaar en duurzaam elektriciteitsnet.


 • texteIn het belang van de samenleving
  Elia realiseert momenteel verschillende projecten die het hoogspanningsnet in en rondom het Gentse havengebied versterken. Dit is nodig omdat het elektriciteitsverbruik in Gent sterk groeit. Via nieuwe investeringen in het hoogspanningsnet zorgt Elia ervoor dat de bevoorrading van elektriciteit voor bedrijven in de haven ook in de toekomst gegarandeerd blijft.
 • texteProjecten

  Elia voert de volgende werkzaamheden uit in het kader van het project Gent Zeehaven:

  • Werken aan hoogspanningspost Baekeland
   Om aan de stijgende elektriciteitsnoden in Gent Zeehaven te kunnen voldoen, zal Elia werken uitvoeren aan hoogspanningspost Baekeland. Enerzijds wordt er een nieuwe hoogspanningspost gebouwd met een transformator die 380kV kan omzetten naar 150kV. Zo is er een grotere onthaalcapaciteit en kan er meer elektriciteit naar het net vloeien. Anderzijds wordt er een nieuw hoogspanningsstation voorzien waar klanten met grote elektriciteitsnoden rechtstreeks kunnen aansluiten op het 380kV-net. 
  • Werken aan hoogspanningspost Kennedylaan
   Elia vernieuwt de hoogspanningspost aan de Kennedylaan. Verschillende installaties zijn einde levensduur waardoor de geplande werken aan de 36kV-post noodzakelijk zijn. De vernieuwde post zal ook een betere integratie van hernieuwbare energie in het elektriciteitsnet toelaten.
  • Werken aan hoogspanningspost Rodenhuize
   Elia vernieuwt hoogspanningspost Rodenhuize. Verschillende installaties zijn einde levensduur waardoor de geplande werken aan de 150kV-post noodzakelijk zijn.
  • Aanleg ondergrondse verbinding tussen Kennedylaan en Rodenhuize
   Tijdens de werken aan de hoogspanningsposten Kennedylaan en Rodenhuize, legt Elia een ondergrondse kabel aan tussen de beide hoogspanningsposten.
 • environnementOmgeving

  Elia hecht bij de realisatie van haar infrastructuurprojecten veel belang aan dialoog met industrieën en ondernemers in het projectgebied. Onderling worden afspraken gemaakt om de werken veilig en vlot te laten te verlopen. Daarbij stelt Elia alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken. Bedrijven blijven steeds toegankelijk voor werknemers, klanten en leveranciers.

  • Elia voert de werken gefaseerd uit om de hinder voor de omgeving in tijd en ruimte te beperken.
  • De bevoorrading van elektriciteit blijft steeds gegarandeerd. 
  • De toegang tot de ondernemingen blijft altijd mogelijk tijdens de werken. 
  • In geval van specifieke en tijdelijk verhoogde hinder voor omwonenden, zal Elia of haar onderaannemers de betrokkenen hiervan steeds individueel op de hoogte brengen via een brief. 
  • Mogelijke omleidingen worden met de betrokken instanties besproken en op voorhand gecommuniceerd aan omwonenden. 
  • Elia informeert de omwonenden over de timing en volgende fasen van het project via up-to-date informatie op de website.
 • Planning

  De werken in de omgeving van de Gentse Zeehaven worden opgesplitst in verschillende deelprojecten. De planning van deze projecten ziet er als volgt uit:

  Deelproject 1: werken aan hoogspanningspost Baekeland

  • Openbaar onderzoek: najaar 2023
  • Start van de werken: 2024
  • Einde van de werken: 2027

  Deelproject 2: werken aan hoogspanningsposten Kennedylaan en Rodenhuize

  • Vergunningsaanvraag: najaar 2022
  • Start van de werken: voorjaar 2023
  • Einde van de werken: 2028
 • docDocumenten


Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.