Hastière-Pondrôme

Vernieuwing van de huidige luchtlijn

Elia plant de vernieuwing van de luchtlijn tussen de hoogspanningsstations van Hastière en Pondrôme. De verbinding dateert van 1967 en heeft het einde van haar levensduur bereikt. Ze moet worden vervangen om de betrouwbaarheid van het net te garanderen en bij te dragen aan de bevoorradingszekerheid van de regio.

De vernieuwde verbinding zal de as volgen van de bestaande luchtlijn. Ze zal worden gebouwd in een 110 kV-formaat, dat zal de nieuwe standaard zijn in de regio (in plaats van 70 kV). Op die manier zullen we voorkomen dat het net op lange termijn verzadigd raakt. Zo houden we namelijk rekening met de sterke ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen die heel veranderlijk zijn. De elektriciteit die wordt geproduceerd door hernieuwbare bronnen hangt immers sterk af van weersfactoren, die we niet kunnen controleren en die de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energie sterk doen schommelen.

 • texteIn het belang van de samenleving

  Het project komt tegemoet aan twee belangrijke uitdagingen:

  • Beschikken over betrouwbare infrastructuur zodat we de bevoorradingszekerheid voor elektriciteit in de regio kunnen blijven garanderen;
  • Inspelen op de ontwikkeling van de toekomstige productie/ verbruik: het gaat om een regio die gunstig is voor de ontwikkeling van hernieuwbare productie. De productie uit deze nieuwe bronnen is echter afhankelijk van weersfactoren. Deze zijn niet controleerbaar en maken deze dus productie heel variabel. Als er zich productiepieken voordoen, moet de energie worden afgevoerd om het elektriciteitsnet niet te verzadigen. De vernieuwing van de verbinding Hastière-Pondrôme tot een 110 kV-formaat zal in deze behoefte voorzien. De overgang van 70 kV naar 110 kV-formaat in de regio sluit aan bij de wens van Elia om een verouderd net te vernieuwen en de integratie van de talrijke hernieuwbare energiebronnen in de regio mogelijk te maken.
 • texteTraject
 • environnementOmgeving

  Als verantwoordelijk bedrijf besteedt Elia veel zorg aan het milieu en wil het positief bijdragen aan de energietransitie. Bij het ontwikkelen van ons net focussen we op de biodiversiteit, de buurtbewoners, de lokale partners en de stakeholders in het algemeen. In het kader van het project Hastière-Pondrôme zullen we collectieve initiatieven en burgerinitiatieven voorstellen en opzetten via milieupartnerschappen om de lokale, duurzame ontwikkeling te ondersteunen.

  Consulteer onze pagina Maatregelen en vergoedingen voor de omgeving voor meer info.

 • Planning
  • Augustus 2021: indiening van de vergunningsaanvraag
  • September 2021: permanenties voor buurtbewoners
  • Eind 2021 – begin 2022: Beslissing over de vergunning
  • 2022: Start van de werken
  • 2025: Einde van de werken
 • docDocumenten

Nieuws

08 maart 2024

Start van de werken

Na een voorbereidende fase in 2022 en 2023 waarin de toegangswegen naar de masten werden aangelegd, beginnen nu de eigenlijke werkzaamheden.

21 december 2023

Inwoners van de betrokken gemeenten kunnen stemmen op hun favoriete project 

In het kader van de begeleidingsmaatregelen voor het infrastructuurproject Hastière-Pondrôme hebben Be Planet, de lokale autoriteiten en Elia een projectoproep gelanceerd in de gemeenten Beauraing, Hastière en Houyet. Projectvoorstellen konden worden ingediend tot oktober 2023. Elia en Be Planet nodigen de inwoners van deze gemeenten nu uit om hun favoriete project te kiezen. Het project met de meeste stemmen krijgt een financieel duwtje in de rug.Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.