Hoogspanningsstation Aalst

Vernieuwing hoogspanningsstation Aalst en vervangingswerken ondergrondse 70kV-verbinding

High-voltage substation Aalst

 • texteIn het belang van de samenleving
  Elia vernieuwt het hoogspanningsstation in Aalst en vervangt een verouderde hoogspanningskabel door een nieuw exemplaar (70kV). Zo stomen we de regio klaar voor de energietransitie en blijft de energiebevoorrading van bedrijven en gezinnen uit de Denderstreek verzekerd.
 • texteVernieuwing hoogspanningsstation Aalst

  Elia vernieuwt het verouderde hoogspanningsstation in Aalst en bouwt een nieuwe GIS-installatie. Bij GIS-installaties (Gas Insulated Switchgear) zorgt SF6- gas voor de isolatie van de onderdelen. Hierdoor is de installatie kleiner en compacter dan een AIS-installatie (Air Insulated Switchgear). De hele site wordt bovendien geïntegreerd in de uitbreiding van het stadspark. Elia werkt zo aan een toekomstgericht hoogspanningsstation.

  Meer informatie over de vernieuwingswerken lees je in het nieuwsbericht.

  Renovation of Aalst high-voltage substation

 • texteAanleg ondergrondse 70kV-verbinding
  De hoogspanningskabel tussen het hoogspanningsstation van Aalst en de Burchtstraat is einde levensduur en wordt daarom vervangen door een nieuwe ondergrondse kabel (70kV). De nieuwe hoogspanningskabel (70kV) loopt vanuit het hoogspanningsstation van Aalst in de Erembodegemstraat, via de De Vilanderstraat tot de GIS-installatie in de Burchtstraat.

  Om de kabel aan te leggen gebruikt Elia waar mogelijk gestuurde boringen om de hinder te beperken. Op andere plekken wordt er gewerkt met open sleuven. 
   
 • environnementOmgeving

  Elia houdt tijdens haar werken steeds rekening met de omgeving. De hoogspanningsnetbeheerder houdt zich aan enkele maatregelen die de hinder en impact op de omgeving te beperken.

  • De werken gebeuren enkel overdag, tussen 7 uur ’s ochtends en 19 uur ’s avonds.
  • Elia garandeert dat woningen en bedrijven steeds bereikbaar blijven tijdens de werken. 
  • In geval van specifieke en tijdelijk verhoogde hinder voor omwonenden zal Elia of haar onderaannemer(s) de betrokkenen hiervan individueel op de hoogte brengen.
  • Wanneer er omleidingen nodig zijn voor het gewone verkeer wordt dit met de wegbeheerder afgesproken en duidelijk gecommuniceerd naar omwonenden.
  • De terreinen worden na de werken altijd hersteld in hun oorspronkelijke staat.
   
 • Planning
  • Indienstname hoogspanningsstation Aalst: Begin 2027
  • Start kabelwerken: Eind mei 2024
  • Einde kabelwerken: Begin september 2024
   
 • docDocumenten

Nieuws

High-voltage substation Aalst

06 juni 2024

Elia vervangt verouderde hoogspanningskabels door nieuw exemplaar

Elia start 10 juni met werken voor de vervanging van een aantal verouderde ondergrondse kabels. De werken zullen in de zomermaanden enige verkeershinder met zich meebrengen rondom de Erembodegemstraat.

High-voltage substation Aalst

11 december 2023

Leerlingen spelen het ElectriCITY-spel tijdens schoolbezoek in Aalst

Tijdens het schoolbezoek op vrijdag 8 december speelden leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar van basisschool SAB in Aalst het ElectriCITY-spel. Door middel van dit spel komen leerlingen op een speelse en interactieve manier in contact met het ingewikkelde thema van de energietransitie. Het werd een boeiende en leerrijke voormiddag! Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.