Indienen omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen

Elia heeft op 8 juni 2020 een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend om werken te mogen uitvoeren aan de hoogspanningslijn Massenhoven-Van Eyck. Hierdoor is de procedure voor het bekomen van een omgevingsvergunning officieel opgestart. Tijdens deze procedure worden enkele stappen doorlopen.
 

Vergunningsaanvraag

Elia heeft de omgevingsvergunning ingediend bij de Vlaamse overheid op 8 juni 2020. De Vlaamse overheid heeft 30 dagen tijd om de aanvraag volledig – en ontvankelijk te verklaren, vervolgens kan een openbaar onderzoek worden georganiseerd.
 

Openbaar onderzoek

De gemeenten waarin het project zich situeert, organiseren een openbaar onderzoek dat 30 dagen duurt. Tijdens deze periode kunnen buurtbewoners gegronde bezwaren kenbaar maken over de inhoud van het dossier. Dit openbaar onderzoek wordt aangekondigd via de websites van de betrokken gemeenten, via de website van Elia en via de gele affiches die hangen langs het traject.
 

Adviesronde

Tijdens een overkoepelende adviesronde formuleert de omgevingsvergunningscommissie een advies aan de Vlaamse overheid. 
 

Finale beslissing

De Vlaamse overheid neemt een beslissing over de vergunning. Dit gebeurt binnen een termijn van 120 dagen. Zodra de vergunning wordt verleend kan Elia starten met de  versterking van de hoogspanningslijn tussen de hoogspanningsstations Massenhoven (Zandhoven) en Van Eyck (Kinrooi).
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.