Neerwaasten - Wevelgem

Aanleg van een nieuwe ondergrondse elektriciteitskabel en afbraak van de bestaande bovengrondse hoogspanningslijn in Komen-Waasten, Wervik, Menen en Wevelgem.

Versterking en uitbreiding van het hoogspanningsnet (150kV) in Komen-Waasten, Wervik, Menen en Wevelgem

Elia wil het hoogspanningsnet in de regio rond Wevelgem en Komen-Waasten verder ontwikkelen. Een sterk én lokaal hoogspanningsnet (150kV) is essentieel om een betrouwbare energiebevoorrading van bedrijven en burgers in de regio te garanderen. 

 • texteIn het belang van de samenleving
  De bestaande bovengrondse hoogspanningslijn (70kV) tussen Neerwaasten en Wevelgem is bijna einde levensduur en zal in de toekomst uit dienst worden genomen. Ter vervanging zal Elia een nieuwe ondergrondse elektriciteitskabel (150kV) aanleggen. Met dit verhoogd spanningsniveau kan meer elektriciteit worden getransporteerd. Dit is nodig om het elektriciteitsnet voor te bereiden op de toenemende energievraag in de omgeving. Hierdoor kan Elia een betrouwbare voorziening van elektriciteit blijven garanderen voor bedrijven en burgers. 

  Na aanleg van de nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels en aanpassingen in de hoogspanningsstations ‘Neerwaasten' en ‘Wevelgem’, kan Elia starten met de afbraak van de bestaande bovengrondse hoogspanningslijn (70kV) tussen Neerwaasten en Wevelgem. 
   
 • texteTraject

  Het project bestaat uit vier deelprojecten:

  1. Aanpassingen in hoogspanningsstation Wevelgem (2021 – 2023)
  Elia zal het hoogspanningsstation Wevelgem (150kV) aanpassen. Dit is nodig om de nieuwe elektriciteitskabels (150kV) met een hoger spanningsniveau aan te sluiten. 

  2. Aanleg ondergrondse kabel (2022 – 2024)
  Elia legt een nieuwe ondergrondse kabel (150kV) aan tussen het hoogspanningsstation Neerwaasten en het hoogspanningsstation Wevelgem. Deze ondergrondse kabel loopt door de gemeenten Komen-Waasten, Wervik, Menen en Wevelgem. Het traject volgt grotendeels de gewestweg N58 op het grondgebied van Komen-Waasten en Wervik.

  3. Aanpassingen in hoogspanningsstation Neerwaasten (2022 – 2026)
  Elia zal het hoogspanningsstation Neerwaasten (70kV) aanpassen. Dit is nodig om de nieuwe elektriciteitskabel (150kV) met een hoger spanningsniveau aan te sluiten. Concreet splitsen de werken zich op in 2 fasen. Eerst voert Elia de werken uit om het hoogspanningsstation te laten aansluiten op de nieuwe elektriciteitskabel (150kV). Daarna zal het gedeelte op het 70kV-spanningsniveau worden afgebroken. 

  4. Afbraak bestaande hoogspanningslijn (vanaf 2026)
  Na de aanleg van de ondergrondse kabelverbinding breekt Elia de bestaande bovengrondse hoogspanningslijn (70kV) af tussen Neerwaasten en Wevelgem. Deze hoogspanningslijn is einde levensduur en overspant 4 gemeenten in de provincies Henegouwen en West-Vlaanderen.

  Klik hier voor de interactieve kaart

 • environnementOmgeving

  Al tijdens de ontwerp- en studiefase van het traject en de uitvoeringsmethode houdt Elia rekening met de impact op mens, milieu en omgeving. Voor het project Bas-Warneton (Neerwaasten) - Wevelgem werden daarom enkele minder-hindermaatregelen opgesteld.

  • Elia engageert zich om de werken zoveel mogelijk te beperken in tijd en ruimte (werkzones).
  • De terreinen worden na de werken altijd hersteld in hun oorspronkelijke staat dankzij een plaatsbeschrijving.
  • Elia voorziet om enkel overdag te werken.
  • Elia spreekt met het gemeentebestuur en de lokale politie specifieke rijroutes af om het werfverkeer te spreiden en te beperken.
  • In geval van specifieke en tijdelijke verhoogde hinder voor omwonenden, zal Elia of haar onderaannemers de betrokkenen hiervan steeds individueel op de hoogte brengen via een brief.
  • Wanneer omleidingen nodig zijn voor het gewone verkeer wordt dit met de wegbeheerder (gemeente of het Vlaams/Waals Gewest) afgesproken en duidelijk gecommuniceerd naar omwonenden.
  • Elia informeert de omwonenden over de timing en de volgende fasen van het project via bewonersbrieven en up-to-date informatie op de website.
 • Planning
  Tussen mei en december 2022 werkt Elia aan de aanleg van de hoogspanningskabels in het Waals gewest. Het gedeelte in het Vlaams gewest bevindt zich momenteel in de vergunningsfase.
 • docDocumenten

Nieuws

04 augustus 2023

Werken op schema

De werken van het project Neerwaasten-Wevelgem gaan goed vooruit en zitten op schema. Daardoor kan volgende week de N58, waar er wisselend verkeer was met een stoplicht, worden vrijgegeven en kan het verkeer terug normaal verlopen

20 mei 2022

Aanleg ondergrondse elektriciteitskabels

Elia start vanaf 9 mei 2022 met de aanleg van ondergrondse elektriciteitskabels (150kV) in de Chemin de la Forge en Cornet d’en Haut. Het einde van de werken is voorzien voor begin juli 2022. Tijdens de werken is een gewijzigde verkeerssituatie van kracht.  

27 april 2022

Start aanleg ondergrondse elektriciteitskabels

Begin mei 2022 start Elia met de aanleg van ondergrondse elektriciteitskabels (150kV) tussen het hoogspanningsstation Bas-Warneton (Neerwaasten) en Wevelgem. De werken zijn nodig om een betrouwbare voorziening van elektriciteit te blijven garanderen voor bedrijven en burgers.Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.