Onze aanpak tijdens de covid-19 crisis
Ontdek de initiatieven die Elia heeft genomen om onze activiteiten tijdens de epidemie veilig te houden

Bodemonderzoek in het kader van het milieueffectenrapport

Sinds enkele maanden ligt het Oostlus-project op tafel bij CSD Engineers, een Europees bureau voor milieutechniek en -advies. Het gaat om een onafhankelijk bureau dat erkend is door het Waals Gewest en door Elia werd aangeduid om het milieueffectenrapport (MER) op te stellen en een passende Natura 2000-beoordeling uit te voeren. In deze beoordeling worden de mogelijke effecten van het project en de werf op de omgeving geanalyseerd, en dit in ruime zin: bodem, lucht, water, klimaat, biologisch milieu, landschap en erfgoed, stedenbouw en inrichting van het grondgebied, mobiliteit, afval, veiligheid en gezondheid, socio-economische aspecten, akoestiek, leefomgeving en buurt, enz. Vervolgens zal CSD aan Elia een reeks aanbevelingen voorstellen om de mogelijke effecten op het milieu te vermijden, beperken of compenseren. Elia zal deze aanbevelingen opnemen in het vergunningsaanvraagdossier. 

In het kader van de uitvoering van dit MER, worden er in de loop van maart onderzoeken uitgevoerd ter plaatse. Deze interventies omvatten enerzijds het uitvoeren van topografische metingen om de inhoud van het technisch dossier te verfijnen en anderzijds een seismisch en geologisch onderzoek van de ondergrond. Aan de hand van dat onderzoek kan het studiebureau de specifieke geologische eigenschappen (water en bodem) van de betrokken zones grondiger analyseren. Daarom zullen leden van het projectteam binnenkort ter plaatse komen en contact opnemen met de eigenaars en/of exploitanten van het terrein om deze onderzoeken uit te voeren. 

Indien u vragen heeft over het bodemonderzoek, mag u altijd contact met ons opnemen via het nummer 0800/18.002 of via riverains@elia.be.

Wij gebruiken cookies op onze website. Door verder te surfen op deze website of door op “Aanvaarden” te klikken, geeft u aan dat u ons cookiebeleid gelezen heeft en dat u hiermee instemt.Meer info over de cookies