Oostlus

Versterking van de Oostlus door 1x70 kV te upgraden naar 2 x 110 kV in het oosten van de provincie Luik.

Een grootschalig project

Het Oostlus-project zal in verschillende stappen worden gerealiseerd. Die stappen zijn goedgekeurd door de Minister van Energie in het kader van het Federaal Ontwikkelingsplan 2010-2015 en 2015-2025.

 • Oostlus - Stap 1
 • Oostlus - Stap 2
 • Oostlus - Volgenden stappen - Momenteel worden de volgende stappen in het project nog onderzocht. 
 • texteIn het belang van de samenleving 

  Het Oostlus-project speelt in op twee belangrijke uitdagingen:

  • Uitdaging nr. 1: De toekomst van groene stroom verzekeren

   Het oosten van de provincie Luik is een bijzonder dynamisch geografisch gebied. Dat maakt het erg geschikt voor de productie van groene stroom. Momenteel kan de extra productie niet meer aangesloten worden op het elektriciteitsnet omdat het net verzadigd is.

   Heel wat projecten komen niet tot de uitvoeringsfase of renderen niet optimaal omdat de opgewekte energie niet tot bij de eindgebruiker kan worden gebracht.

   Op dit ogenblik is de aangesloten productie goed voor 157 MW, terwijl de productie op de wachtlijst 182 MW bedraagt.

   Het versterkingsproject voor de Oostlus zal de lijn van 1 x 70 kV vervangen door 2 x 110 kV, waardoor in eerste instantie de hernieuwbare energie die in de regio wordt geproduceerd, kan worden aangesloten en de energietransitie kan worden gerealiseerd. Zo garanderen we de veiligheid en betrouwbaarheid van het net en kunnen we de stroomcapaciteit verhogen. Oostlus is een belangrijk project dat bijdraagt aan de energietransitie.
  • Uitdaging nr. 2: De veiligheid van het net garanderen

   De veiligheid van de bewoners en de infrastructuur is een absolute prioriteit voor Elia, net als de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet. Het veiligheidsbeleid van Elia bestaat erin de bevolking alsmaar veiligere infrastructuren aan te bieden. Ook op het vlak van de stroomvoorziening moeten zij zekerheid bieden en dat steeds met respect voor de omgeving.

   Om deze veiligheidsdoelstelling te halen, worden er geregeld zowel interne als externe controles uitgevoerd. Zo meten we nauwkeurig de slijtage van de installaties. Aan de hand van de resultaten van deze controles oordelen we of we herstellingen moeten uitvoeren of, zoals in het geval van de Oostlus, bepaalde delen van de verbinding moeten vernieuwen omdat hun levensduur ten einde loopt (Stap 2) of al ten einde is gelopen (Stap 1).

   Daarom heeft Elia besloten om de volledige bestaande lijn te vervangen door een infrastructuur van de nieuwe generatie om de veiligheid en de betrouwbaarheid van het net te garanderen en de stroomcapaciteit te verhogen.
 • environnementOmgeving 

  Elia zet zich onafgebroken in om via innovatieve oplossingen de impact van haar activiteiten te beperken en het milieu duurzaam te beschermen. In de verschillende stappen werden specifieke acties ondernomen.

  Wanneer de herstructureringswerken in het kader van het Oostlus-project in het Luikse net klaar zijn, zullen 171 masten van de verbinding Bévercé - Soiron - Romsée, die uit 1930 dateren, over een lengte van de 34,4 km vervangen worden.

 • De beste technologie 
  Voor Elia is dit project zeer belangrijk op het vlak van onderzoek en ontwikkeling. In samenwerking met het bedrijf Ronveaux, heeft Elia  palen in hoogperformant beton  ontwikkeld die in de plaats zullen komen van de metalen vakwerkmasten die tot nu toe werden gebruikt. In het kader van het Oostlus-project zullen de eerste palen van dit type in België geplaatst worden. Het feit dat zij minder ruimte innemen is het belangrijkste voordeel van de palen in hoogperformant beton. In Bütgenbach werden drie masten in composiet geplaatst. Met de installatie van deze masten van de nieuwe generatie verwezenlijkt Elia een technologisch hoogstandje.

Oostlus – Stap 1

De oude luchtlijn van 1x70 kV, die geïnstalleerd werd in 1966, voldoet niet meer aan de behoeften van de regio. Daarom heeft Elia ervoor gekozen om 30 miljoen euro te investeren in de vernieuwing en vervanging van deze luchtlijn, die de hoogspanningsposten van Bévercé, Amel en Bütgenbach met elkaar verbindt (via het verbindingspunt van Stephanshof).

 • Stap 1 in enkele cijfers 
  • Lengte van de lijn: 21 km
  • 4 betrokken gemeenten: Weismes, Amel, Malmedy, Bütgenbach
  • Aantal masten: 93
  • Gemiddelde hoogte van de masten: 35 m
  • Luchtlijn met 2 draadstellen in plaats van 1
  • De stroomspanning gaat van 70 kV naar 110 kV
  • Betrokken woongebieden: 5%

  Elia heeft 82 hoogwaardige betonnen masten geplaatst, 8 hoek- en eindmasten met een metalen geraamte en - voor het eerst - 3 masten uit composiet in Bütgenbach.


 • texteHet trace 

  De nieuwe lijn volgt hetzelfde tracé als de vorige:

  Gegevens over het tracé per gemeente

  Betrokken gemeente          Lengte van de lijn (km)          Vroeger aantal masten           Nieuw aantal masten
  Weismes  8.89  39 36
  Amblève  4.83  21  20
  Malmedy  4.02  20  20
  Bûtgenbach  2.97  14  17

 • Planning 
  De werken gingen van start op 1 juni 2015 en hebben 2,5 jaar geduurd. De nieuwe lijn van 2 x 110 kV volgt hetzelfde tracé en werd in december 2016 in gebruik genomen.

Oostlus – Stap 2

Tijdens de tweede stap van het omvangrijke Oostlus-project vernieuwen en versterken we de luchtlijn die de sites Bévercé (Malmedy), Bronrome, Trois-Ponts (Coo) en Brume met elkaar verbindt. Deze bevinden zich op het grondgebied van de gemeenten Malmedy, Stoumont, Stavelot, Spa en Trois-Ponts.

 • Huidige situatie 
  • De huidige verbinding tussen Bévercé en Bronrome dateert van 1930. Haar levensduur loopt stilaan ten einde.
  • De verbinding tussen Bronrome en Trois-Ponts, die in 1967 werd geïnstalleerd, is nog in goede staat, maar ze heeft slechts een capaciteit van 70 kV. Daardoor is het niet mogelijk om een tweede draadstel aan te leggen, wat wel nodig is voor het elektriciteitsnet.
  • Tussen Trois-Ponts en Brume gebruikt Elia de bestaande masten, die uitgerust zijn met 2 draadstellen en een capaciteit hebben van 220 kV (momenteel wordt het ene draadstel voor 70 kV gebruikt en is het andere buiten gebruik).
 • Stap 2 in enkele cijfers 
  • Een investering van ongeveer 33 miljoen euro
  • Luchtlijn met 2 draadstellen in plaats van 1
  • De capaciteit van de verbinding wordt opgetrokken van 70 kV naar 110 kV
  • 111 masten die als volgt worden verdeeld:
    
    o Bévercé – Bronrome: 82 masten
    o Bronrome - Coo / Trois-Ponts: 26 masten
    o Trois-Ponts – Brume: 3 masten
  • Gemiddelde hoogte van de masten: 30 m
  • Type mast: hoogwaardige betonnen masten en masten met een metalen geraamte
  • Te doorkruisen zones:
    
    o Woongebied: 3.6%
    o Landelijk woongebied: 1%
    o Landbouwgebied: 48.5%
    o Natura 2000-gebied: 43.6%
 • texteHet trace 

  De vernieuwing en versterking van de luchtlijn van de Oostlus Stap 2 zal gebeuren op dezelfde plaats waar de huidige lijn loopt. Momenteel zijn er in het project geen wijzigingen aan het tracé voorzien.

  Gegevens over het tracé per gemeente

  Betrokken gemeente                Lengte van de lijn (km) Vroeger aantal masten                Nieuw aantal masten
  Malmedy  1.8  10
  Spa  0.7  2
  Stoumont   12.7  56
  Stavelot  7.7  35
  35 Trois-Pont  2.2  8

 • environnementOmgeving 
  In het kader van het project Oostlus – Step 2 heeft Elia op dit vlak verschillende acties ondernomen:
   

  De studies

  Het project Oostlus – Stap 2 voldoet niet aan de criteria voor een milieueffectenonderzoek. Niettemin heeft Elia beslist om een Milieueffectenrapport (NEIE in het Frans) en een  milieueffectenbeoordeling (EAI in het Frans) te laten maken door een door het Waals Gewest erkende onderneming. De effecten op het milieu zullen worden beoordeeld.
   
  Behalve die twee studies heeft Elia ook 2 bijkomende analyses besteld over hoe de milieu-impact kan worden beperkt in het kader van: 
  • het transport: dit onderzoek wordt uitgevoerd door de firma Van Egdom, die is gespecialiseerd in buitengewoon vervoer. Zij kreeg de opdracht om de best mogelijke route te bepalen voor de aanvoer van de masten, rekening houdend met de technische beperkingen die voortvloeien uit de omvang van de te vervoeren stukken en de te gebruiken wegen.
  • de toegang: dit onderzoek wordt uitgevoerd door Bodarwé, een bedrijf dat is gespecialiseerd in wegenwerken om te analyseren hoe op de vochtigste veengronden toegangswegen kunnen worden aangelegd, om dit ecosysteem zo min mogelijk te beschadigen.
   

  Ontwikkelen van de biodiversiteit

  Toch heeft Elia, vanuit haar bekommernis voor het milieu, beslist om de filosofie van Life te hanteren en zelf projecten te financieren om op het gevolgde traçé het milieu te herstellen en op te waarderen.
   
  Zo heeft Elia onderzocht of het mogelijk was om op het tracé van Step 2 een ecologische corridor aan te leggen.
   
  Naar aanleiding van de studie, die werd uitgevoerd door de vzw Solon, kon een ecologische corridorproject worden ontwikkeld op een deel van het tracé tussen P41 en P82, wat overeenkomt met circa  8 km van de verbinding tussen Francorchamps en Bronrome.
   
  De voornaamste acties die Elia in het kader van dit project zal ondernemen, zijn het aanleggen van bomenrijen, heidegebieden, venen en poelen in de bestudeerde gebieden die daarvoor in aanmerking kwamen.
   
  Voor die werkzaamheden zal Elia  samenwerken met lokale bedrijven

   

  Vogelkrullen

  Voor het project Oostlus – Stap 2 werd een expertiseonderzoek gestart bij Natagora (aangezien het om een zeer waardevol vogelgebied gaat). Op basis van dat verslag stelt Elia voor om vogelkrullen te plaatsen op 3 delen van de lijn:
   
  • 1 deel tussen Bronrome en Trois-Ponts: circa 2 km
  • 2 delen tussen Bévercé en Bronrome: circa 7,8 km
   
  In het totaal zal dus ongeveer 9,8 km van de verbinding worden uitgerust met vogelkrullen. 
   

   

  Jacht- en broedseizoen

  Elia heeft geregeld contact met de eigenaars van de gronden om rekening te houden met jachtperiodes.
   
  Elia verbindt zich er ook toe om het broedseizoen niet te verstoren. Daarom voeren we geen grote werkzaamheden uit die de broedtijd kunnen verstoren.
   
  Elia heeft de nodige rooiwerken uitgevoerd volgens de broedtijd van de vogels in de regio.
 • Planning   

  De werkzaamheden voor het project Eastern Loop - Stap 2 zijn sinds eind 2019 aan de gang. Het project is tijdens de inperking gestopt vanwege de gezondheidssituatie van COVID-19 in maart-april 2020, maar het werk is hervat en wordt nu voortgezet

  Zo zal de sectie Bevervée - Bronrome in de jaren 2020-2021 en de sectie Bronrome - Trois-Pontes in de jaren 2022-2023 worden uitgebreid. Wanneer de verschillende secties zijn voltooid, zal de lijn opnieuw worden gevoed vanaf een spanningsniveau van 70 tot 110 kV.


De voornaamste projectdocumenten

Nieuws

23 juni 2023

Ecologische corridors

In het kader van Step 2 van het Oostlus-project vinden er verschillende milieuontwikkelingen plaats. Het doel? De impact van de elektriciteitsinfrastructuur op de directe omgeving verminderen en/of compenseren

06 april 2023

Elia en Be Planet steunen voorstelling ‘Invincibles’ 

Op vrijdag 14 april brengen de dansschool DanCYNgfloor, het theatergezelschap Together en de proskénion-workshops hun voorstelling ‘Invincibles’, in samenwerking met het Institut Saint-Joseph in Trois-Ponts. Het stuk is gebaseerd op het boek ‘The Perks of Being a Wallflower’ van Stephen Chbosky. 

21 februari 2023

Aanplanten van een struikenrand in Hockai

In samenwerking met onze partner Ecofirst en het gemeentebestuur van Stavelot vergezelden we 25 leerlingen van de basisschool van Francorchamps – Ster- Hockai in het hart van de Hoge Venen voor een ietwat bijzondere tuinieractiviteit.
Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.