Vier duurzame burgerprojecten in het oosten van de provincie Luik, mee gedragen door Elia en Be Planet, een partnerschap in dienst van duurzame ontwikkeling

Op het grondgebied van de gemeenten waar zij infrastructuurprojecten uitvoert, werkt Elia nu al langer dan een jaar samen met de Stichting Be Planet met het oog op de ontwikkeling en ondersteuning van burgerinitiatieven rond de ecologische omslag. Op 11 oktober jongstleden heeft Be Planet de verschillende laureaten voorgesteld die geselecteerd werden in het kader van de projectoproep op het grondgebied van de gemeenten Malmedy, Stavelot en Stoumont. Elke laureaat heeft op zijn manier bijgedragen aan de 3 pijlers van duurzame ontwikkeling (meer bepaald de sociale, economische en ecologische pijlers) en zal materieel en/of financieel worden gesteund. 

In Malmedy zal Cap Terre, een project voor de scholing van werkzoekenden in de vakgebieden van de zogenaamde “ecologische omslag”, een windturbine bouwen en zonnepanelen installeren die hun energieonafhankelijkheid moeten veiligstellen.
De GAC (groep voor gemeenschappelijke aankopen) van Malmedy stond aan de wieg van de coöperatie Unis Verts Paysans die burgers en producenten verenigt. Zij zal investeren in materieel om hun activiteiten te helpen ontwikkelen.
Het Parc Naturel des Sources, dat zich over de gemeenten Stoumont en Spa uitstrekt, zal het “Aliment’action” project ontwikkelen met als ambitie om sensibiliseringsworkshops en evenementen rond duurzame, gezonde en lokale voeding op te zetten.
De “Cercle Intermills”, tot slot, is actief in 11 gemeenten, waaronder Stoumont, Malmedy en Stavelot, en zal ondernemingen ondersteunen via uiteenlopende acties zoals de uitbouw van een netwerk van krachtige lokale verenigingen, het samenbrengen van economische actoren en de promotie van ondernemingen en hun knowhow. 

Deze diverse laureaten, maar ook de vzw “Monnaie le Sous-rire” die een project heeft opgezet voor het uitgeven van folders met toeristische wandelingen, zullen mogen rekenen op het competentiemecenaat van Ardennes Etape, gevestigd in Stavelot, en een blijvende omkadering door Be Planet.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.