Beslissing verruiming compensatieregeling

In het kader van het Ventilus-project wordt de huidige compensatieregeling verruimd. Deze verruiming treedt in werking voor alle 380kV-luchtlijnen waarvoor de eerste vergunning wordt aangevraagd na de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ventilus. In overeenstemming met bovenvermelde principes, geldt deze verruiming voor alle toekomstige 380kV-projecten over België.

Als netbeheerder engageert Elia zich eerst om de impact van haar infrastructuurwerken zoveel mogelijk te vermijden. Als vermijden niet kan, proberen we de impact te milderen. Omdat ook soms milderen niet lukt, heeft Elia een compensatiebeleid uitgewerkt. De geactualiseerde compensatieregeling is terug te vinden op onze pagina

Geactualiseerde informatie infomarkten

De komende weken zullen ook de publieke infomarkten over het Ontwerp GRUP van Ventilus verder gaan. Op deze infomarkten zal het team van Elia toelichting geven op basis van de recente beslissing. 

De getoonde banners op de infomarkten kan u hier downloaden en nalezen: Ventilus banners

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.