02 november 2022

Elia start publieke consultatie voor het Federaal Ontwikkelingsplan 2024-2034

Op woensdag 2 november start de raadpleging over het Federaal Ontwikkelingsplan 2024-2034. Die zal twee en een halve maand duren.

Als transmissienetbeheerder heeft Elia de wettelijke verplichting om het hoogspanningsnet te plannen en voort te ontwikkelen. De opmaak van het Federaal Ontwikkelingsplan gebeurt om de vier jaar en beschrijft de toekomstige investeringsnoden in het transmissienet (110 kV tot 380 kV) in de periode 2024-2034.

Het Federaal Ontwikkelingsplan schetst de huidige context en de noodzakelijke ontwikkelingen van het elektriciteitssysteem. Daarnaast worden de hypotheses en methodologieën beschreven die bepalend zijn voor toekomstige investeringen. Het Plan 2024-2034 voorziet in de versterking en uitbreiding van het 380 kV-net aan land dat het fundament is van het Belgische elektriciteitssysteem. Daarnaast is er een sterke focus op de verdere uitbouw en integratie van het elektriciteitsnet op zee, de verdere ontwikkeling van interconnecties op land en de realisatie van bijkomende onthaalcapaciteit. Er wordt ook een investeringsprogramma voorgesteld voor de lagere spanningsniveaus (220 kV, 150 kV en 110 kV). De federale minister van Energie moet het Plan uiterlijk in mei 2023 goedkeuren.

Publieke raadpleging over het Federaal Ontwikkelingsplan 2024-2034


Vanwanseele Marie-Laure
Perscontact NL Elia België
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.