2015 - Wijzigingen ARP-contract

Thema

Consultatie met betrekking tot de door Elia voorgestelde wijzigingen aan het ARP-contract

Achtergrond informatie

Elia start een formele publieke consultatie bij de marktspelers met betrekking tot voorstellen van wijzigingen aan het contract van toegangsverantwoordelijke (het ARP-contract). De wijzigingen aan het contract zijn meestal nodig om rekening te houden met de evoluties van de Europese geharmoniseerde veilingregels voor 2016 (de ‘European Harmonized Auction Rules’) en van de werkingsregels van de strategische reserves voor de winter van 2015-2016. Deze consultatie heeft als doel de opmerkingen te ontvangen die de marktspelers zouden kunnen hebben bij de voorgestelde wijzigingen die hen aanbelangen.

Consultatie periode

De consultatieperiode met betrekking tot de wijzigingen van het ARP-contract loopt van 29 juni 2015 tot 28 juli 2015.

De reacties kunnen aan Elia worden meegedeeld tot 28 juli 2015, 18.00 u, via het volgende e-mailadres: consultations@elia.be.

Deze reacties zullen met vermelding van de naam aan de regulatoren meegedeeld worden in het dossier van de officiële aanvraag tot goedkeuring van de wijzigingen aan het ARP-contract. Elia zal een consultatierapport opstellen dat ter beschikking zal worden gesteld aan alle marktspelers. De marktspelers die wensen dat hun reacties anoniem verwerkt worden in dit consultatierapport, kunnen dat aanvragen.

In het kader van deze formele consultatie zal Elia de nuttige informatie meedelen aan de Users' Group tijdens de vergadering van 2 juli.

 

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.