2015 - Resultaten van afgesloten consultatie over de Procedure voor Aanleg van Strategische Reserve (winter 2016-2017)

Thema

Op 16 december 2015, in afwachting van een instructie van de minister voor het aanleggen van een bepaald volume van Strategische Reserve conform art. 7 quater van de Elektriciteitswet, heeft Elia een openbare raadpleging gelanceerd over de Procedure voor Aanleg van Strategische Reserve voor een inwerkingtreding vanaf 15 februari 2016. Alle marktpartijen werden uitgenodigd om hun visie op de Procedure voor Aanleg in te dienen tot 22 januari 2016.

Naar aanleiding van het ontbreken van een ministerieel besluit op 15 januari 2016 zullen er geen bijkomende strategische reserves aangelegd worden voor de winterperiode 2016-2017. Dit betekent dat Elia geen aanbestedingsprocedure houdt in 2016 en dat er geen nieuwe Procedure voor Aanleg in werking treedt op 15 februari 2016.

In dit document publiceert Elia een samenvatting van de ontvangen reacties op de consultatie om de marktpartijen te informeren en om haar antwoorden te geven. De ontvangen feedback zal in rekening worden genomen in de komende aanbestedingen.

Een nieuwe raadpleging over een Procedure voor Aanleg zal georganiseerd worden in afwachting van een ministerieel besluit en een aanbestedingsprocedure in 2017; marktpartijen zullen opnieuw worden uitgenodigd om hun mening op dat moment in te dienen.

Elia benadrukt dat het alleen kan reageren op onderwerpen waarvoor Elia bevoegd is. In dit document antwoordt Elia niet op vragen of opmerkingen over juridische aspecten, of vragen die buiten bereik liggen van de onderhavige consultatie.

In totaal heeft Elia feedback ontvangen van 7 marktpartijen (een partij gaf de voorkeur aan om anoniem te blijven).

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.