Publieke consultatie over het voorstel voor drempelwaarden voor de maximumcapaciteit van elektriciteitsproductie-eenheden van het type B, C en D

Thema

Deze publieke consultatie betreft het voorstel met betrekking tot de drempelwaarden voor de maximumcapaciteit van elektriciteitsproductie-eenheden van het type B, C en D zoals bepaald in artikel 5 van de Verordening (EU) 2016/631 van de Commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net (hierna ‘NC RfG’ genoemd, ‘Network Code Requirements for Generators’), om te voldoen aan de vereiste die aan de betrokken transmissienetbeheerder, in dit geval Elia, wordt opgelegd, om een publieke consultatie te houden over dit onderwerp zoals bepaald in artikel 5(3) NC RfG.

Achtergrond informatie

Met deze publieke consultatie wil Elia alle stakeholders de gelegenheid geven om te reageren op haar voorstel. De stakeholders hebben voorafgaand reeds de mogelijkheid gekregen om hun visie te presenteren en te reageren op eerdere voorstellen tijdens diverse vergaderingen en via schriftelijke mededelingen in het kader van de Elia Users’ Group. Meer informatie hierover vindt u op de webpagina van de ‘Task Force Implementation Network Codes’. Deze publieke consultatie is een logische volgende stap in dit debat met de stakeholders.

Consultatie periode

De consultatieperiode loopt van 19 mei tot 20 juni 2017 18:00, hetgeen in lijn is met artikel 10 van de NC RfG.

Deze consultatie omvat het voorstel over de drempelwaarden voor de maximumcapaciteit van elektriciteitsproductie-eenheden van het type B, C en D. Daarnaast geeft dit document ook argumenten voor dit voorstel en wordt ook het verband gelegd met de niet-exhaustieve vereisten die bepaald moeten worden door de relevante netbeheerders.

De stakeholders worden uitgenodigd om te reageren op de inhoud van dit document, en in het bijzonder om ook te antwoorden op de specifieke vragen die worden gesteld in het consultatiedocument.

Reacties kunnen de stakeholders sturen aan Elia tot 20 juni 2017 om 18.00, via onderstaand formulier. Gelieve voor alle vragen contact op te nemen met: consultations@elia.be.

Na afloop van de consultatieperiode zal Elia alle ontvangen reacties samenvoegen en een consultatieverslag voorbereiden en publiceren met Elia’s visie op de ontvangen feedback. Er zal geen rekening gehouden worden met reacties op aspecten die buiten het gebied van deze publieke consultatie vallen. Zoals bepaald in NC RfG art. 10(2) zal Elia rekening houden met de visie van de stakeholders zoals die uit deze consultatie naar voren komt. Deze reacties zullen met vermelding van de naam aan de bevoegde instanties meegedeeld. De marktspelers die wensen dat hun reacties anoniem verwerkt worden in dit consultatierapport, kunnen dat aanvragen.

Het consultatieverslag zal samen met het voorstel van de transmissienetbeheerder over de vereisten voor algemene toepassing (‘requirements of general application’), binnen de termijn vermeld in de NC RfG (dus in mei 2018), gecommuniceerd worden aan de bevoegde instanties.

Dit is het rapport over de publieke consultatie ‘drempelwaarden voor de maximumcapaciteit van elektriciteitsproductie-eenheden van het type B, C en D

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.