Publieke raadpleging over de Marktwerkingsregels voor de compensatie van de kwartuuronevenwichten (Balanceringsregels)

Thema

Publieke raadpleging over de voorgestelde wijzigingen van de Marktwerkingsregels voor de compensatie van de kwartuuronevenwichten (“Balanceringsregels”) in overeenkomst met geplande veranderingen en voorstellen gerelateerd aan balancering.

 

Context

In navolging van geplande veranderingen gerelateerd aan balancering en dan voornamelijk het voorstel van Elia met betrekking tot nieuwe Voorwaarden voor de aanbieders van balanceringsdiensten voor mFRR (“T&C BSP mFRR”) die momenteel eveneens worden geraadpleegd , heeft Elia de nodige wijzigingen aan de Balanceringsregels aangebracht.

In uitvoering van artikel 200 van het Federaal Technisch Reglement van 22 april 2019 deelt Elia dit voorstel voor wijzigingen aan de Balanceringsregels ter publieke consultatie. De voorgestelde veranderingen volgen voornamelijk uit de veranderingen aan de T&C BSP mFRR maar volgen ook uit andere evoluties, zoals de inwerkingtreding van het nieuwe Federaal Technisch Regelement, de stopzetting van het Winter Product (zoals aangekondigd in de vorige versie van de Balanceringsregels), het nieuwe tariefvoorstel voor de periode 2020-2023, de nieuwe Operationele Overeenkomst voor het LFC-blok en aanpassingen door regionale evoluties in FCR en onbalansnetting. In de informatieve nota ter ondersteuning van de raadpleging worden de redenen voor de wijzigingen aan de Balanceringsregels nader toegelicht.

Merk op dat Elia de publieke raadpleging organiseert alvorens het voorstel ter goedkeuring neer te leggen bij de CREG (in tegenstelling tot vorige wijzigingen van de Balanceringsregels waarvoor de CREG de publieke raadpleging organiseerde na ontvangst van het voorstel van Elia).

Periode

Elia nodigt de belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te bezorgen over het geraadpleegde document via het onderstaande formulier tijdens de raadplegingsperiode van vrijdag 11 oktober tot vrijdag 8 november 2019.

Formulier


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.