Publieke raadpleging over de Voorwaarden voor de aanbieders van balanceringsdiensten voor Frequentiebegrenzingsreserve (FCR)

Thema

Ter voorbereiding van de implementatie van een nieuw ontwerp voor de FCR balanceringsdienst lanceert Elia een publieke raadpleging over de nieuwe versie van de T&C BSP FCR.

Achtergrond informatie

Elia stelt een nieuw ontwerp voor de FCR-balanceringsdienst voor met een inwerkingtreding op 1 juli 2020. Bijgevolg moet het voorstel van Elia voor de T&C BSP FCR met inbegrip van het contract tussen Elia en de aanbieders van balanceringsdiensten worden aangepast

In uitvoering van artikel 10 van de Verordening (EU) 2017/2195 van 23 november 2017 tot vaststelling van een richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering ("EBGL"), organiseert Elia een formele publieke raadpleging over een nieuw voorstel van de T&C BSP FCR. Het contract tussen Elia en de BSP weerspiegelt de door Elia voorgestelde ontwerpwijzigingen om te evolueren naar een aankoop van FCR enkel via het regionale platform, de aankoop van het 200 mHz FCR product alleen, de evolutie van de providing groups en een nominatie op basis van een portefeuille. Al deze wijzigingen werden voorgesteld en besproken met de marktpartijen tijdens vergaderingen van de WG balancing 2019.

Zoals gespecificeerd in de T&C BSP FCR, werden de Algemene Voorwaarden onderworpen aan een afzonderlijke openbare raadpleging, aangezien deze van toepassing zullen zijn op alle Voorwaarden die door Elia aan de bevoegde regulerende instantie(s) worden voorgesteld en zullen worden voorgesteld. Bijgevolg staan de Algemene Voorwaarden niet meer open voor commentaar, tenzij de respondent meent (en motiveert) dat het nodig is om in Deel II af te wijken van één of meer van de Algemene Voorwaarden van Deel I gezien de specifieke context van het betrokken contract.

Elia deelt eveneens een informatieve nota ter ondersteuning van de raadpleging. Deze nota geeft een overzicht van de wijzigingen in het voorstel van de T&C BSP FCR ten opzichte van het voorstel van Elia in juni 2018 en meer uitleg over enkele design aspecten.

In Maart 2020 zal Elia ook een nieuw voorstel voor de Marktwerkingsregels voor de compensatie van de kwartuuronevenwichten (“Balanceringsregels”) delen ter consultatie met de nodige overeenstemmende aanpassingen.

Consultatie periode

Elia nodigt de belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren over de geraadpleegde documenten tijdens de raadplegingsperiode van 17 maart tot en met 17 april 2020.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.